Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT III MV - NĂM B: CHỨNG NHÂN CỦA ÁNH SÁNG (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Chúa Nhật III MV - NĂM B: CHỨNG NHÂN CỦA ÁNH SÁNG

  

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Is 61,1-2a.10-11

61,1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,  vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,  sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,  băng bó những tấm lòng tan nát,  công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,  ngày phóng thích cho những tù nhân,2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,  một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta ;  Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA,  nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !  Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,  choàng cho tôi đức chính trực công minh,  như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,  như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,  ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

1Tx 5,16-24

5,16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.
19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

Ga 1,6-8.19-28

1,6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,  tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,  để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng,  nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : "Ông là ai ?" 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." 21 Họ lại hỏi ông : "Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?" Ông nói : "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?" Ông đáp: "Không." 22 Họ liền nói với ông : "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?" 23 Ông nói : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. 24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. 25 Họ hỏi ông : "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?" 26 Ông Gio-an trả lời : "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. 27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." 28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Trên  đời có nhiều  thứ ánh sáng:  ánh sáng  vật lý, ánh sáng văn hoá, ánh sáng khoa học, ánh sáng tâm linh. Để nhìn ra ánh sáng,  cần có một khả năng  nào đó. Để thấy  ánh sáng  vật lý, chỉ cần có đôi mắt  bình thường. Nhưng để nhìn thấy ánh sáng khoa học,  phải có một số vốn kiến thức cần thiết.  Để thấy ánh sáng văn hoá, cần được  khai tâm mở trí. Và để thấy được  ánh sáng tâm linh, cần có các chứng  nhân  chiếu  dọi.  Thánh  Gioan Baotixita là chứng nhân của Đức Kitô ánh sáng. Ngài làm chứng cho Đức Kitô bằng  chính cuộc  đời trong sáng của Ngài. Nhìn vào cuộc đời Ngài, ta thấy toả ra các làn ánh sáng sau đây:

Làn ánh sáng  thứ nhất  mà ta thấy nơi cuộc  đời thánh nhân là làn ánh sáng  của sự khiêm nhường.  Ngài khước từ mọi  vinh quang người ta phủ quanh Ngài. Ngài thành  thực nhận mình không phải là Đấng Cứu Thế toàn dân mong chờ, không  phải là Êlia vĩ đại, cũng không phải là một  tiên  tri cao cả. Ngài tự nhận mình chỉ  là một “tiếng  kêu trong sa mạc”.  Ngài khiêm nhường nói rằng Ngài không  xứng đáng xách giày cho Đấng Cứu Thế. Thật  là khiêm  nhường  tự hạ. Đức khiêm  nhường  ấy chiếu lên dung mạo  Ngài  một làn ánh sáng.  Ánh sáng  ấy khiến  cho lời chứng  của Ngài  càng  có sức thuyết   phục. Ánh  sáng ấy phản chiếu dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế, Đấng tuyệt đối khiêm nhường. 

Làn ánh sáng  thứ hai ta thấy nơi cuộc đời của thánh nhân là làn ánh  sáng  của  sự  khổ hạnh. Phần  lớn đời Ngài  ẩn dật trong sa mạc. Sống trong sa mạc đồng nghĩa với sống khổ hạnh. Ngoài  sự khắc nghiệt  của thời tiết, sự hoang vu cô tịch,  sự đe doạ  của thú dữ, thánh  Gioan Baotixita còn tự nguyện  sống khó nghèo, đơn sơ, đạm bạc. Y phục  của Ngài  chỉ là mảnh  da thú quấn quanh thân  thể.  Thức  ăn của Ngài  là châu chấu và mật ong rừng. Sự khổ hạnh  không  chỉ loé sáng lên một ý chí mạnh mẽ biết vượt  thắng chính bản thân mình, mà còn chiếu  ánh sáng hy vọng vào tương lai. Người   lệ thuộc  vào vật chất  là người bị trói buộc trong hiện tại. Người khổ hạnh là người  đặt niềm  hy vọng ở  tương lai. Niềm hy vọng ấy chiếu  sáng  vào cuộc  đời hiện tại vì làm cho cuộc  sống  có một  ý nghĩa cao đẹp  và sâu xa. Tương lai tươi sáng mà thánh Gioan Baotixita chờ đón chính là Chúa Giêsu  Kitô mà Ngài loan báo.

Làn ánh sáng thứ ba nơi cuộc đời thánh  nhân  là làn ánh  sáng của sự trung thực. Trung thực trong những lời nói về chính mình, nên Ngài không  dám nhận những vinh quang người  đời tưởng lầm Ngài có. Ngài chỉ nhận  những  sự thực  rất khiêm nhường, rất bé nhỏ của mình. Trung thực  với lòng mình, nên Ngài sống một cuộc sống khổ hạnh, không  phô trương, không  giả dối. Trung thực trong những  phán  đoán  về người  khác,  nên Ngài đã thẳng thắn khuyên  vua Hêrôđê không   được  phép  lấy chị  dâu.  Chính sự trung thực  này đã phải trả giá bằng  cái chết  chẳng  toàn thây. Nhưng sự trung thực  ấy đã làm sáng lên cuộc đời chứng  nhân. Làn  ánh sáng  ấy cho ta thoáng  thấy ánh sáng đích thực của Đấng là Sự Thật, là chính Chúa Giêsu Kitô.

 Làn ánh sáng thứ tư nơi cuộc đời thánh  nhân là làn ánh sáng của sự quên mình. Biết mình chỉ là người  đưa tin, thánh nhân luôn  xoá mình đi, để cho Đấng   là chính Tin Mừng được nổi bật. Biết mình chỉ là người  mở đường,   thánh  nhân  luôn  tự hạ để cho Đấng là Đường được mọi người nhận biết. Làm chứng cho sự thật,  thánh  nhân  đã tự nguyện hy sinh để cho Đấng là Sự Thật được trân trọng. Khi mọi người tuốn đến với ngài, ngài đã không  giữ lại cho mình, nhưng đã giới thiệu  họ đến  với Chúa Giêsu,  nên ngài nói: “Người đến sau tôi, nhưng tôi không đáng cởi dây giầy cho Người” (Ga 1,27). Nhiều môn đệ đã theo ngài, nhưng ngài giới thiệu  để họ theo làm môn đệ Chúa Giêsu.  Khi thấy  đám  đông  đã bỏ ngài  để đi theo Chúa Giêsu, ngài hài lòng vì thấy nhiệm vụ đã hoàn  tất, nên Ngài  nói: “Chúa phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30).  Thánh Gioan Baotixita thật  là một chứng nhân tuyệt hảo. Ngài đã biết tự hạ mình xuống để Chúa được nổi bật lên. Ngài đã biết  ẩn mình trong bóng tối để Chúa được  xuất hiện trong ánh sáng.  Ngài  đã biết tự huỷ mình đi để Chúa được nhận biết. Ngài  đúng  là người đi mở đường  cho Chúa. Ngài thực là chứng nhân của ánh sáng. 

Mùa Vọng  này, mọi người đang chờ đón Chúa đến. Chúa muốn  tôi hãy đi mở đường  cho Chúa.  Chúa muốn  tôi làm chứng cho Chúa. Chúa muốn tôi giới thiệu Chúa cho anh em. Nhưng rất nhiều  khi, thay vì mở đường  cho Chúa,  tôi chỉ lo mở đường cho tôi. Rất nhiều  khi thay vì làm chứng cho Chúa,  tôi chỉ lo làm chứng cho tôi. Rất nhiều khi thay vì giới thiệu  Chúa,  tôi chỉ giới thiệu bản thân mình.

 Hôm nay, Chúa  mời gọi  tôi hãy soi mình vào tấm gương của thánh Gioan Baotixita để biết cách dọn đường  cho Chúa ngự đến.  Xin thánh Gioan Baotixita giúp chúng con sống trong sáng để trở nên chứng  nhân  của ánh sáng.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU 

1. Thánh Gioan Baotixita luôn ý thức mình là chứng nhân của Chúa. Tôi có luôn ý thức mình là chứng nhân của Chúa không?

2. Vì ý thức mình là chứng nhân của Chúa, thánh Gioan Baotixita đã luôn khiêm nhường, quên mình, trung thực. Còn tôi, tôi đã làm gì?

3. Trong đời sống, tôi để ý làm chứng cho Chúa nhiều, hay tôi chỉ để ý làm chứng cho bản thân mình?

4. Trong tuần này, tôi quyết định làm gì để làm chứng cho Chúa?