Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Phục Sinh - Năm B: NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

 

I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Cv 10,34a.37-43

10,34 Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng nói : 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội."

Cl 3,1-4

3,1 Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.

Ga 20,1-9

20,1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải chỗi dậy từ cõi chết.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Chúa  Kitô đã phục  sinh. Đó là niềm   vui của chúng  ta. Còn hơn thế nữa,  đó là đức tin của chúng ta, đó là niềm hi vọng của chúng ta. Niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh của chúng ta có cơ sở vững  chắc  ở những bằng chứng khác nhau. Có bằng  chứng  tiêu cực  của các lính canh mộ. Khi an táng Chúa Giêsu, các thượng tế đã cẩn thận  xin Philatô cho đóng cửa mộ bằng  một phiến  đá lớn rất nặng  rồi cho niêm phong và cắt cử lính canh cẩn thận. Nhưng khi Chúa sống lại, ánh sáng rực rỡ chiếu  lên chói lòa, cửa mộ bật tung, lính canh hoảng sợ chạy trốn. Sau đó lính canh đi loan tin rằng: Trong khi chúng  tôi ngủ, các môn đệ đến lấy trộm xác Chúa.  Ai cũng  biết  đó là tin giả. Vì các môn đệ còn đang rất sợ hãi, trốn chạy,  làm sao dám lấy trộm xác. Thánh Augustinô  đã bài bác điều  này khi nói: Lính canh ngủ hay thức. Nếu họ thức thì làm sao họ để cho các môn đệ lấy trộm xác Chúa. Nếu họ ngủ, làm sao họ  biết  là các môn đệ lấy trộm xác Chúa. Có những  bằng chứng tích cực của các môn đệ. Sáng sớm, ba người  đầu  tiên  đã đến  mộ và không   thấy  xác Chúa.  Bà Mađalêna hốt hoảng  cho rằng người ta đã lấy mất  xác Chúa. Phêrô vào trước nhưng chưa có  ý kiến gì. Gioan vào sau. Ông đã thấy  và đã tin. Ông thấy  gì? Ông thấy  khăn  che đầu và khăn liệm xếp đặt gọn gàng trong mộ. Là người  môn đệ được Chúa yêu thương ông có một trực  giác đặc biệt.  Hơn nữa ông đã biết rõ thói  quen của Chúa. Nhìn khăn liệm xếp đặt gọn gàng, ông nhận ra thói quen đó. Tuy nhiên niềm tin ban đầu còn mơ hồ. Niềm tin chỉ chắc chắn nhờ được  củng cố bằng việc trực  tiếp nhìn thấy Chúa. 

Sau ngày phục sinh, Chúa hiện ra nhiều  lần với nhiều người. Hiện ra với các môn  đệ trong căn phòng đóng kín. Hiện ra với Tôma và cho ông xem các vết thương ở tay, chân  và cạnh sườn. Hiện ra với hai môn đệ đi đường Emmaus. Hiện ra trên  bờ biển và chỉ dẫn cho các môn  đệ đánh  một mẻ cá lạ lùng.  Nhưng có lẽ cuộc hiện ra có tác động  mãnh  liệt nhất  là với Phaolô.  Thuở ấy Phaolô còn có tên  là Saolê,  một người Do Thái thù ghét Chúa Giêsu, hăng say đi tìm bắt những  người  tin Chúa. Ở  Damas, ông bị một làn ánh sáng chói lọi chiếu  vào khiến  mù mắt. Con ngựa hất ông ngã lăn xuống  đất. Và có tiếng  từ trời phán bảo: “Saolê, Saolê, tại sao ngươi tìm bắt ta”. Hoảng sợ Saolê thưa: “Thưa ngài,  ngài  là ai”. Tiếng từ trời  trả lời: “Ta là Giêsu   mà ngươi đang tìm bắt”. Từ đó Saolê tin vào Chúa Kitô Phục sinh, trở thành  Phaolô,   một tông đồ nhiệt  thành  đi loan Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người. 

Những  kết quả của việc Chúa  Phục  sinh được   thấy  rõ ràng. Trước hết là sự đột biến  nơi các môn đệ. Ngày Chúa chịu chết, các ông  là những người nhút nhát, trốn chạy,  thậm chí còn phản bội, chối Chúa. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn,  các ngài thay đổi một cách mãnh liệt. Đang nhút nhát, ẩn trốn bỗng hiên ngang xuất hiện ở  chốn công khai. Đang phản bội, chối Chúa bỗng hăng hái ra đi làm chứng cho Chúa. Đang sợ hãi bỗng  trở nên can đảm lạ thường. Không những vui mừng được chịu đau khổ vì Chúa mà còn sẵn sàng chịu  chết vì Chúa. Chắc chắn các ngài đã được  gặp Chúa  nên con người  các ngài đã biến đổi tận gốc rễ. Chắc  chắn  các ngài đã gặp Chúa  nên lời chứng  của các ngài  có sức thuyết phục. 

Thật vậy, làm sao những người tín hữu đầu tiên tin vào  lời chứng  của các tông  đồ đến  nỗi sẵn sàng  bỏ của cải làm  của chung, sẵn sàng chịu sống chui rúc, trốn chạy  cuộc bách hại của đế quốc  La Mã, sẵn sàng chịu  chết vì đức tin của mình. Làm sao Giáo  hội có thể tồn tại  2000 năm, qua biết bao nhiêu  khó khăn  thử thách  do những  người muốn  tiêu diệt đạo gây nên. Nếu Chúa không Phục  sinh, không  thể giải thích được những việc đó. 

Chúa Phục sinh, đó là nền  tảng  của đức tin. Đó  là sự vững chắc  của Giáo  hội. Và đó là chính là niềm  hi vọng  lớn lao của chúng ta. Chúa phục sinh biến đổi thân phận chúng ta. Từ thân phận  phải chết sẽ được  sống  lại với Chúa.  Từ thân  phận  tội lỗi được  trở nên trong sạch. Từ cát bụi phàm  trần được  trở lại làm con Chúa.  Từ định  mệnh  mong manh phù du được hưởng hạnh phúc vĩnh  cửu trong nhà Cha trên trời. 

Lễ Chúa Phục Sinh đem lại cho ta niềm vui lớn lao. Vì thế mừng lễ Chúa Phục Sinh mời gọi ta biến đổi đời sống nên tươi mới cho xứng đáng với niềm tin, xứng đáng với phẩm giá của con người được Chúa yêu thương cứu chuộc. 

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho con được  sống lại thật về phần linh hồn. Amen.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU 

1. Những bằng chứng tiêu cực nào cho thấy Chúa Giêsu thực sự sống lại? 

2. Những bằng chứng tích cực nào cho thấy Chúa Giêsu thực sự sống lại?

3. Chúa Giêsu sống lại ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh nhân loại?

4. Bạn phải sống thế nào để xứng đáng với niềm tin vào Chúa Phục sinh?