Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT V PS - NĂM B: SINH NHIỀU HOA TRÁI (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Chúa Nhật V PS - Năm B

SINH NHIỀU HOA TRÁI

 I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Cv 9,26-31

9,26 Khi tới Giê-ru-sa-lem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ. Nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. 27 Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các Tông Đồ, và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được thấy Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giê-su tại Đa-mát thế nào. 28 Từ đó ông Sao-lô cùng với các Tông Đồ đi lại hoạt động tại Giê-ru-sa-lem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. 29 Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do-thái theo văn hoá Hy-lạp. Nhưng họ tìm cách giết ông. 30 Các anh em biết thế, liền dẫn ông xuống Xê-da-rê và tiễn ông lên đường về Tác-xô.
31 Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ.

1Ga 3,18-24

3,18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,  chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,  nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng  chúng ta đứng về phía sự thật,  và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,  Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,  và Người biết hết mọi sự.21 Anh em thân mến,  nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,  chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,  bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người  và làm những gì đẹp ý Người.23 Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin  vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,  và phải yêu thương nhau,  theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa  thì ở lại trong Thiên Chúa  và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.  Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được  Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,  đó là nhờ Thần Khí,  Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

Ga 15,1-8

15,1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Ai trồng  cây cũng mong được  ăn quả. Muốn  có quả, cũng phải lắm công  phu. Không   phải  cứ xanh tốt  lớn  mạnh là  có quả. Có những  ruộng  lúa xanh tốt, nhưng chỉ tốt lá, nên chỉ cho những  bông  lúa lép. Có những  cây xum xuê cành lá, nhưng đến mùa chẳng thấy quả nào. Xanh tốt như thế không phải là thành công, nhưng là thất  bại. Cành   lá chỉ  là phụ, hoa quả  mới  là chính. Được  điều phụ mà mất điều chính, đó là thất bại. Chúa Giêsu quan sát cây  nho và thấy  rằng  một  cây  nho muốn   có nhiều hoa quả cần phải  có hai điều kiện sau đây: 

Điều  kiện  thứ nhất:  Cành  phải liên kết với cây. Cành không liên kết với cây, không  thể sinh hoa kết quả. Cành không  liên kết với cây  khi dòng nhựa nuôi dưỡng thân cây bị tắc nghẽn không luân lưu sang cành.  Có những  con sâu con bọ đục khoét làm  cho cành  cây  bị thương tổn, không  còn tiếp  nhận  được nguồn nhựa sống của thân cây truyền  sang. Chỉ khi cành kết hiệp chặt chẽ với cây, dòng nhựa  từ thân cây mới truyền  sang cành, cho cành trổ sinh hoa trái. 

Điều  kiện thứ hai: Cành lá phải được cắt tỉa. Ai đã trồng  nho thì biết:  Nếu  cứ để cành  lá phát triển tự do, cây sẽ xanh tươi coi rất đẹp mắt nhưng không có hoa trái. Muốn cây có quả, phải tỉa bớt cành lá. Việc  cắt tỉa làm cho dòng nhựa  không bị phân tán, nhưng tập trung vào những  cành chính, dồn vào cho hoa sung sức, cho quả đầy đặn. 

Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh cây nho để nói về đời sống đạo của ta. Đời sống đạo của ta được sánh ví như đời sống của cây nho. Cũng như người trồng nho muốn cho vườn nho của mình không  bị tàn lụi, nhưng phát triển, sinh hoa kết quả, Đức Chúa Cha đã tạo dựng nên con người không  phải để con người tàn lụi đi, nhưng để con người phát triển, sinh hoa kết quả và tồn tại.

Để được phát triển, con người cũng cần những điều kiện. 

Điều  kiện  thứ nhất:  Phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Như cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả, ta phải liên kết mật thiết với Chúa Giêsu.  Người là nguồn   cội sự sống của ta. Tách lìa Người, ta không thể sống, càng không thể phát triển được.  Người là dòng sông ân sủng. Khi ta kết hiệp với Người,  ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho ta được sống và sống  sung mãn.   Ân sủng  thấm   nhập   nội  tâm,  uốn  nắn  tình cảm, củng cố ý chí, sinh ra những hoa trái thiêng  liêng trong tư tưởng, lời nói, việc  làm. Sự kết hiệp  mật thiết  với Chúa  làm cho ta sống  sự sống  của Người,   nói lời nói của Người, hành động theo gương của Người,  phán đoán theo chuẩn mực của Người, nhìn con người  và sự việc bằng cặp mắt của Người, yêu thương bằng trái tim của Người. Khi sự kết hiệp  đã đến mức hoàn hảo, chính Người hành động qua ta và vì thế, những hoa trái  sẽ vô cùng phong phú.

 Điều kiện thứ hai: Phải chịu cắt tỉa. Cành nho muốn sai trái phải chịu tỉa bớt những   cành  lá rườm  rà. Cũng  thế,  linh hồn phải  để Chúa  cắt tỉa những  gì dư thừa  cản  trở ơn thánh sinh hoa kết quả. Phải cắt tỉa những  ý muốn riêng tư để chuyên  tâm tìm thánh ý Thiên  Chúa. Phải cắt tỉa những hình thức bề ngoài để chìm vào nội tâm sâu lắng.  Phải cắt tỉa những  phô trương quyền lực để mặc  lấy tâm  tình đơn sơ khiêm  nhường.  Chúa cắt tỉa ta bằng những thất bại ta gặp phải. Chúa huấn luyện ta bằng những lời phê  bình chỉ trích của những người chung quanh. Chúa mài giũa ta bằng những hiểu lầm nghi kỵ của người khác. Chúa đào tạo ta trong những phản bội của người thân tín. Việc cắt tỉa làm cho ta đau đớn, nhưng đem lại những lợi ích vô cùng phong phú. 

Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho ta khi Người sống kết hiệp mật thiết với Đức Chúa Cha. Sự kết hiệp  ấy được  diễn  tả qua việc Người chuyên  tâm cầu nguyện  và luôn luôn làm theo ý Chúa Cha. Người  đã để cho Chúa Cha cắt tỉa khi Người từ bỏ ý riêng,  nhận uống chén đắng, nhận vác thập giá, nhận lấy cái chết  tủi nhục. Chính vì thế, Người  đã sinh hoa trái dồi dào nuôi sống  tất cả chúng  ta. Chính vì thế,  Người  đã trở nên  gốc nho sung mãn sự sống để chuyển  thông cho chúng ta.

Lạy  Chúa  Giêsu  là Cây Nho Thật, xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa.  Xin hãy cắt tỉa những  gì vô ích trong con để con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như Chúa mong ước. Amen.

 

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

 1- Còn những gì trong bạn ngăn cản bạn kết hiệp với Chúa?

2- Trong bạn còn những gì cần phải cắt tỉa?

3- Bạn có sẵn sàng để Chúa cắt tỉa không?

 4- Những thất bại, những đau khổ bạn gặp phải có ích gì cho bạn không?