Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM A, Thầy Emmanuel Phụng Khánh, NDFCH

Tha thứ luôn mãi, tha thứ đến cùng như Thiên Chúa Cha đã tha thứ cho con người tội lỗi.

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Mt 18,21-35

Người ta vẫn thường nói: Nói thì dễ, làm thì khó! Càng khó hơn nữa khi nói đến vấn đề tha thứ cho người khác. Bạn hãy tha thứ cho người hàng xóm đi khi họ có làm gì đụng chạm đến quyền lợi của bạn hoặc khi họ có nói gì xúc phạm đến nhân cách bạn; Nhưng khi đặt bạn vào trường hợp đó thì lại khó và bạn hành động có khi ngược lại.
Vậy khi ông Phêrô hỏi Chúa: Phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải bảy lần không? Và Đức Giêsu đã không ngần ngại trả lời, Người nói ngay: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy". (Mt 18,22)
Theo truyền thống "công bằng" của người Do Thái: "Mắt đền mắt, răng đền răng", hiểu nôm na (kiểu VN): Anh đánh tôi gãy tay, thì tôi cũng sẽ đánh anh gãy chân, cho đồng đều. Như thế tha đến 7 lần người hại ta, là quá nhiều rồi; Nhưng ở đây Đức Giêsu bảo ta phải tha tới 490 lần cơ mà! Có phải Đức Giêsu muốn nói: Phải tha thứ cho anh em hằng trăm lần và có nghĩa là tha thứ luôn mãi, tha thứ đến cùng như Thiên Chúa Cha đã tha thứ cho con người tội lỗi.
Trong sách Cựu Ước, sách Xuất Hành: Dân đi trong sa mạc vì đói khát vật chất: bánh thịt và vì đói khát tinh thần: thiếu niềm tin vào Thiên Chúa và họ đã đúc tượng một con bò vàng để thờ lạy và vui chơi tội lỗi. Rồi sao? Thiên Chúa đã đùng đùng nổi giận và muốn tiêu diệt cả dân. May nhờ ông Môisen cầu bầu Thiên Chúa vẫn yêu thương dân của người và tha thứ tội lỗi của họ và đem họ vào miền Đất Hứa.
Cũng như thế trong dụ ngôn hôm nay người mắc nợ và không biết tha thứ, khoan dung; không biết thương xót người cùng khổ hơn mình thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông chủ là cực hình và tù đày lâu ngày cho đến khi trả hết nợ. Và nợ ở đây chính là nợ yêu thương đồng loại. Mục sư Reinhold Niebuhr (1892-1971) (của Giáo Hội Tin Lành thống nhất trong Đức Kitô) cho rằng: Để đạt được Ơn Cứu Rỗi không có gì chúng ta làm xem ra đầy nhân đức được coi là đủ, ngoại trừ Đức Yêu Thương. Và từ cái nhìn thánh thiêng này chỉ có sự tha thứ mới cứu rỗi được chúng ta vì sự tha thứ là hình thức tận cùng của yêu thương (x. Moral Man and Immoral Society 1932).
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con biết nhận ra những lỗi lầm của chúng con trong việc phụng thờ, những thiếu xót, vô tâm, không khoan nhượng đối với anh em, đối với cộng đoàn. Xin cho chúng con biết tha thứ và yêu thương anh em và cũng được tha thứ yêu thương từ anh em con,vì Chúa là mẫu gương tha thứ tận cùng và vì yêu thương đến tận cùng Chúa đã chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng con. Amen.