Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

KHAI GIẢNG LỚP TRIẾT HỌC DÒNG NỮ. TẠI ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU PHƯỚC HẢI.

Đây là cơ hội thuận tiện để chị em học hỏi và đào sâu những môn học, vì học không chỉ nâng cao kiến kiến thức, mà học để các chị em có kinh nghiệm áp dụng vào trong chính cuộc sống của mình, vì cha ông ta có câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn”

                                                                     

                                             KHAI GIẢNG LỚP TRIẾT HỌC

 

Hôm nay ngày 01.04 Đại Lễ Chúa Phục Sinh, chị em khấn tạm của cả cộng đoàn Dòng Nữ đã quy tụ đông đủ tại Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải. Sáng ngày 02.05 thánh lễ khai mạc do Cha M. Biển Đức Nguyễn Văn Nghĩa. Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn chủ sự. Đây là món quà Chúa Phục Sinh ban tặng cho từng chị em một trong khóa học này. Đây là cơ hội thuận tiện để chị em học hỏi và đào sâu những môn học, vì học không chỉ nâng cao kiến kiến thức, mà học để các chị em có kinh nghiệm áp dụng vào trong chính cuộc sống của mình, vì cha ông ta có câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” Đồng thời, qua việc học tập chị em còn tạo nên mối dây liên kết với nhau, sống yêu thương hiệp nhất với nhau, đùm bọc lẫn nhau nhờ đó chị em càng ngày càng tiến sâu hơn trong đường tu đức mỗi ngày một tốt hơn. Nguyện Xin Chúa Phục Sinh ban cho Quý Cha Giáo cùng quý chị em có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui của Chúa Phục sinh.

Xin Chúa cũng trả công bội hậu cho Viện Phụ Hội Trưởng và Viện Mẫu Quý Chị Viện Trưởng và Quý Cha Giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho chị em có những ngày học tập ý nghĩa.

 Xin xem một số hình ảnh

                                                                                                                                                   BBT