Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

LÀM CHỨNG

Chúa nhật III Mùa Vọng B ( Ga 1, 6-8.19-28 )

LÀM CHỨNG

Jos. Ba-PV

            Để thực hiện ơn cứu độ, Thiên Chúa cần một người đi trước, dọn đường. Để có thể giới thiệu Đấng Cứu Thế cho nhân loại đang mong đợi, Thiên Chúa mời gọi sự cộng tác của người được tuyển chọn. Đó là Gioan Tẩy Giả, cũng còn được gọi là Gioan Tiền hô. Vâng, Gioan Tiền Hô là một nhân vật quan trọng luôn được nhắc tới trong Mùa Vọng, vì ngài là vị Tiền Hô đi trước kêu gọi người ta dọn lòng đón mừng Đấng Cứu Thế đến bằng cách thay đổi, cải thiện đời sống. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một điều nổi bật trong cuộc đời tiền hô của ngài, đó là làm chứng cho Chúa Cứu Thế, ông đã chu toàn sứ mạng làm chứng nhân một cách tuyệt hảo.

           Khi rao giảng nơi hoang địa, Gioan Tẩy Giả công bố hai sứ điệp. Trước hết, ông loan báo cho đồng bào của ông rằng, Đấng Cứu Thế đã ở đó, hiện diện ở giữa họ, và họ phải nhận biết ngài. Sau đó, ông cũng loan báo rằng, để nhận biết và đón tiếp Ngài, họ cần phải quyết tâm ăn năn thống hối thay đổi đời sống.

         Để có thể làm chứng, cảm nghiệm bản thân là một yếu tố quan trọng không thể thiếu. Gioan đã từng khẳng định, ông không biết Đấng Thiên sai, nhưng Đấng sai ông đến làm phép rửa trong nước đã nói với ông rằng, Thánh Thần ngự xuống và lưu lại trên người nào thì đó là chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Ông đã thấy và ông đã làm chứng, Đấng ấy là Con Thiên Chúa.

         Từ cảm nghiệm bản thân này, Gioan đã làm chứng cho Chúa Giêsu bằng lời nói và bằng hành động. Ông bắt đầu làm phép rửa thống hối ở sông Giodan. Ông kêu mời mọi người ăn năn trở lại. Ông loan báo với mọi người: Nước Trời đã gần đến. Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian, nhưng không ai đã nhận ra Ngài. Muốn đón nhận ngài, cần phải trở về với Thiên Chúa. Trở về với Thiên Chúa không phải chỉ bằng lời nói, môi mép, mà phải thực hiện bằng việc làm. Những đường nẻo quanh co của tâm hồn cần phải sửa cho ngay thẳng. Những đồi núi gồ ghề, những hố sâu tăm tối của bản tính con người cần phải được làm cho bằng phẳng. Những việc lành như công bình, chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ… là dấu chứng của tấm lòng thành thật…hầu có thể chu toàn bổn phận của một chứng nhân, làm chứng và dẫn mọi nguời đến gặp Ánh Sáng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.”(Ga.1,9).

        Nơi Gioan còn một chi tiết, thiết nghĩ đáng chúng ta lưu tâm để bắt truớc. Tin mừng mô tả: Mọi người tuốn đến cùng Gioan để lắng nghe ông nói và lãnh nhận phép rửa thống hối. Quả thực, Ông có sức hấp dẫn, bởi ông khiêm nhường và can đảm nói và sống-chết cho sự thật.

        Theo gương của Gioan Tiền hô, để có thể làm chứng nhân của Đức Kitô, trước hết các đan sĩ chúng tôi cần phải có một cảm nghiệm bản thân về con người và đời sống của Ngài. Phải nhìn nhận và xác tín: Ngài là Đấng đem lại sự sống và giải thoát cho chúng ta. Phải sống Tin Mừng tình yêu của Ngài như là nguồn sáng- soi dẫn và là động lực mãnh liệt của cuộc đời ta. Những việc làm của chúng tôi phải luôn được bắt nguồn và thực hiện trong đức bác ái, và đem lại hiệu quả là hạnh phúc cho người chung quanh, nhất là những người bất hạnh. Nhờ đó, lời nói và hành động của chúng tôi mới có nhiều giá trị và mang tính thuyết phục. Nói khác đi, người ta có thể nhìn vào đời sống chúng tôi mà nhận ra hình ảnh dịu hiền thân thương của Chúa là Đấng Cứu Độ- vẫn đang hiện diện tại đây và lúc này.