Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

LỄ MẸ THIÊN CHÚA: PHÓ THÁC TƯƠNG LAI TRONG TAY MẸ ( ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng thứ nhất của năm mới dương lịch. Tháng giêng trong tiếng Anh là January, bắt nguồn từ tên vị thần Janus của người La mã. Trong truyền thuyết La mã, vị thần này có hai mặt, một hướng về quá khứ, một hướng tới tương lai. Đó cũng chính là thái độ mà chúng ta phải có trong ngày đầu năm mới này.

PHÓ THÁC TƯƠNG LAI TRONG TAY MẸ

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên chúa

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng thứ nhất của năm mới dương lịch. Tháng giêng trong tiếng Anh là January, bắt nguồn từ tên vị thần Janus của người La mã. Trong truyền thuyết La mã, vị thần này có hai mặt, một hướng về quá khứ, một hướng tới tương lai. Đó cũng chính là thái độ mà chúng ta phải có trong ngày đầu năm mới này.

Hướng về quá khứ để ghi nhớ như Đức Mẹ “hằng ghi nhớ những sự việc và suy niệm trong lòng”. Trí nhớ chính là một nhân đức. Trước hết ta phải ghi nhớ những ơn lành ta đã nhận được. Nhìn lại quá khứ, ta đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa, của mọi người. Ta được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa thương, nhờ ơn mọi người giúp đỡ. Nhớ ơn để biết được tình yêu thương của Chúa dành cho ta. Nhớ ơn để biết ta cần nhờ tới người khác. Nhớ ơn để sống xứng đáng với tình yêu thương của Chúa. Nhớ ơn để biết cư xử với mọi người. Ta cũng phải nhìn lại quá khứ để nhớ những lỗi lầm đã phạm. Nhớ lỗi lầm để biết mình yếu đuối. Nhớ lỗi lầm để rút kinh nghiệm xa tránh. Nhớ lỗi lầm để biết làm lại cuộc đời. Nhớ lỗi lầm để biết ăn năn hối hận. Nhớ lỗi lầm để biết sống tốt hơn. Như thế ghi nhớ chính là một khởi đầu tốt cho năm mới.

Hướng về tương lai để phó thác như Chúa Giêsu bé thơ nằm trong tay Đức Mẹ. Chẳng phải vô tình mà Giáo hội đặt ngày đầu tiên trong năm dâng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên chúa. Với việc sinh hạ Chúa Giêsu, Đức Mẹ đã khai sinh một kỷ nguyên mới. Đức Giêsu giáng trần sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Ngài sẽ đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, giải thoát những người bị áp bức, an ủi những người sầu khổ, tha thứ những người tội lỗi. Ngài sẽ đem đến một thời thái bình thịnh vượng, trong đó sói sẽ sống chung với chiên, trẻ con sẽ chơi với rắn độc, dê và sư tử uống nước chung với nhau. Vì thế kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên chúa trong ngày đầu năm, Giáo hội mong muốn năm mới này sẽ được bình an phúc lộc.

Kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên chúa trong ngày đầu năm mới, Giáo hội cũng muốn phó thác năm mới trong tay Đức Mẹ. Như xưa Chúa Giêsu bé thơ đã được bàn tay từ mẫu của Đức Mẹ che chở. Che chở khỏi sương sa lạnh giá. Che chở khỏi bóng đêm hãi hùng. Và nhất là che chở khỏi bàn tay độc ác của vua Hêrôđê. Nhờ bàn tay dịu dàng của Đức Mẹ, Chúa Giêsu bé thơ mới bình an, phát triển, nên người và sẽ hoàn thành chương trình cứu độ trần gian. Đặt năm mới vào tay Đức Mẹ, Giáo hội xin Đức Mẹ che chở gìn giữ chúng ta như gìn giữ Chúa Giêsu bé thơ, để chúng ta được an bình trong vòng tay từ ái của Đức Mẹ, để năm mới được phát triển theo đúng thánh ý Chúa.

Nhân dịp đầu năm mới, xin cầu chúc quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em được bàn tay từ mẫu của Đức Mẹ che chở. Như xưa Đức Mẹ đã gìn giữ Chúa Giêsu bé thơ khỏi mọi hiểm nguy, xin Đức Mẹ thương gìn giữ năm mới của từng người, của từng giáo xứ, của cả giáo phận bình an và phát triển trong tình yêu thương.

Lạy Mẹ Maria, xin nhận lời chúng con. Amen