Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

LỄ TRUYỀN TIN

Sau khi Trinh Nữ Maria thưa tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã phó thác tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để Chúa toàn quyền định đoạt về mình. Mẹ chỉ còn biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Vì tràn đầy yêu thương, Mẹ cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân cho hạnh phúc của tha nhân, cho toàn thể nhân loại. Mẹ không còn sống cho mình nữa, mà chỉ sống cho Chúa.

LỄ MẸ MARIA ĐƯỢC TRUYỀN TIN 

Lc 1, 26-38 

 Phạm Đăng Mẫn

Lúc chúng ta học giáo lý thuở bé: Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên tính và nhân tính, để làm một con người đúng là con người, Ngôi Lời cũng cần phải được sinh ra bởi một người nữ. Nếu sinh ra theo một kiểu khác, thì Ngôi Lời không còn là một con người đích thực. Vì thế, dù là Thiên Chúa, để được sinh ra thành một con người, Ngài cũng cần có một người nữ cộng tác với Ngài. 

Thiên Chúa là Cha chúng ta, là một Thiên Chúa hoàn toàn tự do, Chúa cũng muốn những người cộng tác với Chúa được hoàn toàn tự do. Vì thế, sự đồng ý của Trinh Nữ Maria có vai trò quyết định trong việc nhập thể của Con Thiên Chúa. Cha Thánh Benado nói “… Thiên Chúa đang đợi lời “Xin Vâng” của Mẹ. 

Qua sự việc ấy, chúng ta thấy, để dựng nên vũ trụ bao la này, Thiên Chúa không cần sự cộng tác của con người, nhưng để cứu con người chúng ta, để làm cho con người chúng ta có được hạnh phúc, Thiên Chúa rất cần sự cộng tác tự do của con người chúng ta, và đồng thời Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người; như thánh Augustino nói lên một cách tương tự trong câu: “Để dựng nên con, Chúa không cần con. Để cứu chuộc con, Chúa cần phải có con cộng tác”.  

Trong chương trình cứu chuộc nhân loại, làm cho nhân loại được hạnh phúc, Con Thiên Chúa đã nhập thể cách nay hơn 2000 năm và chỉ sống vẻn vẹn trên trần gian 33 năm, như vậy, chắc hẳn còn biết bao điều Chúa chưa thực hiện, và Chúa còn phải tiếp tục thực hiện, và muốn sự cộng tác của con người chúng ta; Chúa muốn dùng chúng ta như những dụng cụ của Chúa. Chúa sẽ thực hiện rất nhiều điều vĩ đại cho nhân loại chúng ta nữa; Chúa luôn mời gọi chúng ta, mong muốn chúng ta chấp nhận để cho Chúa sử dụng. Chỉ cần chúng ta nói một tiếng “Fiat” Xin Vâng như Đức Trinh Nữ Maria, thì Thiên Chúa sẽ lại “Nhập Thể” trong tâm hồn của mỗi chúng ta để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa. Chúa sẽ sống trong chúng ta để cứu nhân loại chúng ta, để xây dựng Nước trời tại thế. Chúa đã, đang và sẽ kêu gọi mỗi một người chúng ta. Chúng ta đã, đang và sẽ đáp lại lời mời gọi của Chúa như thế nào? Bằng tiếng “Xin vâng” hay “xin thôi”? 

Với Thánh lễ Truyền Tin hôm nay, chúng ta thấy Đức trinh Nữ Maria đã cộng tác với Thiên Chúa bằng niềm tin yêu và tín thác, để Thiên Chúa hành động và thực hiện những gì Chúa muốn. 

Thực vậy, sau khi Trinh Nữ Maria thưa tiếng “Xin Vâng”, Mẹ đã phó thác tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để Chúa toàn quyền định đoạt về mình. Mẹ chỉ còn biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Vì tràn đầy yêu thương, Mẹ cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân cho hạnh phúc của tha nhân, cho toàn thể nhân loại. Mẹ không còn sống cho mình nữa, mà chỉ sống cho Chúa. Vì thế, Mẹ không còn coi trọng ý riêng, hạnh phúc riêng, hay tự ái của mình nữa. Mẹ chỉ mong muốn Thiên Chúa được toại nguyện trong mọi ý định của Chúa, trước hết là nơi chính bản thân Mẹ, và sau đó là mọi người chúng ta. 

Mẹ Maria cũng là con người như chúng ta, Mẹ cũng có ý muốn riêng tư, và rất muốn ý ấy được hiện thực. Cũng y như chúng ta, Mẹ cũng có những lý do để từ chối lời mời gọi của Chúa hầu xây dựng cuộc đời theo sở thích của mình. Chẳng hạn ý nguyện của Mẹ là được sống đồng trinh và độc thân để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận đi một con đường khác với ý muốn của mình. Và Mẹ đã trở thành người cộng tác số một của Thiên Chúa trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Thiên Chúa cũng muốn có “nhiều Maria” để tiếp tục công cuộc cứu độ của Chúa.  

Giống như Mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi trả lời “Xin Vâng”, không phải một lần mà nhiều lần trong cuộc đời thánh hiến. Giống như Mẹ Maria, chúng ta cũng được mời gọi kết hợp thân mật với Chúa Thánh Thần, để chúng ta là nơi trú ngụ của Ngài, lắng nghe tiếng Ngài, hành động theo sự chỉ dẫn của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn chúng ta hôm nay và luôn mãi, chúng ta hãy đón nhận sự chữa lành và biến cải tâm hồn chúng ta để đem Chúa Kitô đến cho những người chúng ta gặp gỡ.  

Lạy Chúa, xin ngự vào lòng chúng con và đổi mới chúng con. Xin Chúa hãy dùng chúng con làm khí cụ theo thánh ý của Chúa.