Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Lễ Vọng Phục Sinh: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Lễ Vọng Phục sinh

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

  I. TẤM BÁNH LỜI CHÚA

Mc 16,1-7

16,1 Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

3 Các bà bảo nhau : "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?" 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói : "Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông."

 

II. TẤM BÁNH CHIA SẺ

 Phụng  vụ hôm nay trình bày cho ta sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng. Mở đầu phần  nghi thức,  nhà thờ chìm trong bóng tối. Bóng tối tượng  trưng cho thế lực  sự dữ, sự ác. Khi Đức Giêsu  chưa phục sinh, sự dữ, sự ác còn thống trị. Nhân loại chìm ngập trong bóng tối sự chết. Cây nến phục sinh tượng trưng cho Đức Kitô phục sinh. Đức Kitô phục sinh chiếu lên nguồn sáng mới, xua tan đi bóng đêm.

Đức Kitô phục sinh là sự sống  mới đã chiến thắng sự chết. 

Như cây nến muốn chiếu sáng phải tiêu hao chính mình, Đức Kitô đã phải chiụ tiêu hao đi trong những đớn đau, khổ cực, tủi nhục và cả trong cái chết,  mới đem lại ánh sáng sự sống cho ta. Chúng ta là  con cái Chúa, là con cái của sự  sáng.  Nhưng trong ta còn nhiều phần chưa thuộc về Chúa. Nhiều  phần trong tâm hồn ta còn thuộc  về bóng tối. Có thứ bóng  tối tội lỗi nhận  chìm linh hồn ta trong những vực sâu tối đen không có đường thoát ra. Có thứ bóng  tối đam mê dục vọng gìm linh hồn ta trong cơn mê ngủ miệt mài, mất hết ý chí phấn đấu tiến lên. Có thứ bóng  tối tham lam ích kỷ làm  mờ lương tâm, lý trí, khiến ta coi tiền bạc trọng hơn tình nghĩa. Vì tiền bạc mà dám phạm những tội ác tày trời. Vì lợi nhuận  của mình mà làm thiệt hại cho người khác. Có thứ bóng  tối ghen ghét  oán  thù nó làm  cho tâm  hồn ta không  lúc nào bình an, vì chìm ngập trong nỗi hận thù dai dẳng. Có thứ bóng  tối tự ái kiêu căng khiến linh hồn ta không tìm thấy niềm vui trong sự khiêm nhường tha thứ. 

Tất  cả những   bóng  tối đó đang khiến linh hồn ta suy yếu, chết  dần chết  mòn.  Tất cả những  bóng  tối đó ngăn  chặn  ánh sáng của Chúa, ngăn chặn dòng suối ơn lành của Chúa  đổ vào hồn ta. Để ánh sáng phục  sinh của Chúa  tràn vào hồn ta, ta phải quét sạch  những  bóng tối còn vương vấn trong tâm hồn. Cũng như cây nến phải chịu tiêu hao mòn mỏi mới nuôi được ánh sáng soi chiếu đêm tối, ta cũng phải phấn  đấu với chính bản thân mình, quên mình, chịu chết cho tội lỗi, để ta sống một đời sống mới. Khi phấn đấu đẩy lùi bóng tối tội lỗi, ta thoát được ách ma qủy và được sống trong ánh sáng của Chúa, trở nên con cái ánh sáng. 

Lạy Đức Kitô phục  sinh, Chúa đã chiến  thắng  ma qủy, xin giúp chúng con chiến  đấu với ma qủy, để được  sống  một đời sống mới trong ánh sáng của Chúa.