Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SCALA SANTA MỞ CỬA CẦU THANG CẨM THẠCH TỪNG ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU BƯỚC QUA

Lần đầu tiên trong 300 năm, khách hành hương có thể quỳ lên Cầu thang Thánh trên nền đá cẩm thạch nguyên bản mà chính Đức Giê-su từng bước qua.
Trải nghiệm này diễn ra từ ngày 11.4.2019 đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
(Theo Romereports tiếng Việt)