Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH

Đức Maria được chúc phúc, vì Mẹ không chỉ tin, mà còn hành động theo điều Mẹ tin.

CÓ PHÚC VÌ TIN

(Lc 1, 39 – 56)

M. Gregorio – An Phước 

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca tường thuật cho chúng ta nghe về tâm trạng của hai người phụ nữ: Đó là bà Êlisabét và Đức trinh nữ Maria.  Họ vỡ òa trong niềm vui, vì nhận ra rằng, tình thương và phúc lành của Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên những ai tin vào Ngài. Bà Êlisabét nói với Đức Maria: "Em thật có phúc vì đã tin…" (Lc 1, 45). 

Thực vậy, "tin và phúc" là hai điều liên hệ chặt chẽ với nhau như một liên hệ nhân quả. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều bằng chứng trong các sách Tin Mừng: Khi Chúa Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi. Ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh (x. Mt 8, 13). Chúa Giêsu quay lại nói với người đàn bà bị băng huyết: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa (x. Mt 9, 22). Chúa Giêsu còn nói với hai người mù đi theo Ngài: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài chúng tôi tin. Bấy giờ, Ngài sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. (x. Mt 9, 28 - 29).

Như vậy, Chúng ta có thể nói chủ đề chính của trang Tin Mừng hôm nay là hạnh phúc cho những kẻ tin. Tất cả những lời Chúa Giêsu giảng dạy, là nhằm khơi lên đức tin trong lòng người nghe. Tuy nhiên, chỉ tin thôi thì chưa đủ, mà còn phải làm theo những gì mình tin. Người ta nói ma quỷ chúng cũng tin Chúa, nhưng nó không làm theo thánh ý của Ngài.

Đức tin không biến cuộc sống của ta thành dễ dàng. Trái lại, đức tin đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu, phải kiên trì. Lời Chúa ngang qua ngưỡng cửa của đức tin, không đem lại cho chúng ta của cải vật chất, sức khỏe, hay những nhu cầu an sinh khác, mà chính là niềm vui, niềm hạnh phúc và sự bình an thẳm sâu đến từ Thiên Chúa và sự cậy tin nơi Ngài.

Đức Maria được chúc phúc, vì Mẹ không chỉ tin, mà còn hành động theo điều Mẹ tin. Ngay sau khi được Thiên sứ truyền tin, Mẹ đã vội vàng lên đường đi thăm viếng Bà Êlisabét người chị họ của mình. Qua đó, cho chúng ta thấy rằng, sống đạo không phải chỉ là tin suông, mà còn phải thể hiện đức tin bằng việc làm.

Qua sứ điệp Tin Mừng hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào, thì đức tin cũng phải luôn được vun đắp, phải được lớn lên và đổi mới. Đức tin cũng là điểm thuận tiện, để chúng ta mau mắn đáp lại Lời mời gọi của Chúa, vì chỉ những ai tin vào Chúa, họ mới là người được Thiên Chúa chúc phúc.