Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Suy niệm Lời Chúa CN VII PS - Lễ Chúa Thăng Thiên, C: CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh là một lời mời gọi, đồng thời cũng là một đặc ân của người môn đệ. Chúng ta không thể làm chứng cho Đức Giêsu nếu bản thân đã không từng sống tương quan mật thiết với Ngài, không có niềm tin trong lòng và không dám tỏ bày điều mình tin.

 

 

CHỨNG NHÂN CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

(Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53)

 

 

Lam Châu, PL

 

Lễ Thăng Thiên - Đức Giêsu lên trời, về cùng Chúa Cha, kết thúc sứ vụ trần thế của Ngài. Giờ đây, Ngài trao lại sứ vụ loan báo Tin mừng cho các Tông đồ, mời gọi họ trở thành chứng nhân cho Ngài, cách riêng sứ vụ và lời mời gọi ấy cũng được trao cho mỗi người trong chúng ta.

 

Trình thuật Tin mừng của thánh Luca hôm nay cho chúng ta biết: Đức Giêsu, trước khi về trời, đã truyền cho các môn đệ của Ngài sứ mạng loan Tin mừng Phục Sinh rằng: „Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội“. Ngài còn truyền lệnh cho các môn đệ phải trở thành những chứng nhân về những điều này.

 

Tại sao Đức Giêsu lại truyền cho các môn đệ phải làm chứng cho Ngài như vậy? Đức Giêsu mời gọi các ông làm chứng cho Ngài, vì họ được chọn gọi, được sống mật thiết với Ngài, chứng kiến mọi cử chỉ, lời nói, tâm tình, và đặc biệt sống với Ngài từ lúc Ngài khởi sự rao giảng Tin mừng cho đến lúc Ngài chịu khổ hình, chịu chết, sống lại và lên trời.

 

Mọi vinh quang, đau khổ diễn ra trong cuộc đời của Đức Giêsu đều có sự tham dự của các môn đệ. Vì thế, họ chính là những chứng nhân của Đức Giêsu. Chứng nhân là người đã chứng kiến một con người, một biến cố, một sự vật... và xác thực rằng, chính họ đã thấy tận mắt và cảm nhận bằng các giác quan, tức bằng những trải nghiệm cụ thể.

 

Hơn nữa, các môn đệ còn được nung nấu bởi niềm tin. Vì thế, lời chứng của các môn đệ sẽ có kết quả do bản thân đã từng sống mật thiết với Đức Giêsu. Khi các môn đệ làm chứng cho Đức Giêsu, lời chứng phải được tỏ bày, nghĩa là các ông không chỉ biết rõ sự thật về Đức Giêsu mà còn phải sẵn sàng nói lại sự thật đó cho mọi người được biết.

 

Các môn đệ có sứ mạng công khai công bố những gì mình đã chứng kiến, đồng thời xác định ý nghĩa và tầm mức quan trọng của những biến cố xảy ra trong cuộc đời của Đức Giêsu, đặc biệt sự kiện Ngài sống lại từ cõi chết.

 

Vì thế, các môn đệ cũng như chúng ta, muốn trở thành chứng nhân cho Đức Giêsu, chúng ta không chỉ là người biết rõ về Ngài mà còn phải tìm mọi cách tốt nhất có thể, để loan báo cho nhiều người khác cũng biết về Đức Giêsu, Đấng phục sinh, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

 

Sứ mạng loan báo Tin mừng phục sinh mà Đức Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ, trong bài đọc 1, sách Công vụ cho biết: „Bấy giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất“ (Cv 1,8), và trong bài đọc 2, thánh Phaolô xác tín rằng: Thiên Chúa đã „làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai“ (Ep 1,20-21).

 

Làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh là một lời mời gọi, đồng thời cũng là một đặc ân của người môn đệ. Chúng ta không thể làm chứng cho Đức Giêsu nếu bản thân đã không từng sống tương quan mật thiết với Ngài, không có niềm tin trong lòng và không dám tỏ bày điều mình tin.

 

Chúng ta được mời gọi làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh, nhưng Ngài cũng cảnh báo rằng: thế gian sẽ ghét anh em, anh em sẽ bị bắt bớ, bị ngược đãi, bị khinh khi, bị ruồng bỏ...Như vậy, nếu muốn làm chứng cho Đức Giêsu, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những thử thách cam go ấy.

 

Một cách cụ thể, chúng ta có thể làm chứng cho Đức Giêsu như thế nào trong cuộc sống hôm nay? Giữa những giả dối sai lầm, chúng ta được mời gọi sống sự thật và công chính. Giữa những nghi ngại và lo sợ, chúng ta hãy trở nên những chứng nhân của lòng tin và can đảm. Giữa những thất vọng và chán chường, chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng và niềm vui[1]. Giữa những chết chóc, dịch bệnh, đói nghèo...chúng ta được mời gọi loan tin mừng Đức Kitô Phục Sinh cho họ.

 

Mỗi người chúng ta, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cũng đã nhận được sứ vụ loan báo Tin mừng Đức Kitô phục sinh cho thế giới.

 

Xin Chúa ban thêm đức tin, lòng mến và sự can đảm cho chúng ta, để chúng ta làm chứng cho Ngài giữa cuộc đời này, công bố cho mọi người biết Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Đấng cứu độ thế gian, đã chịu chết và sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Amen.

 

___________________

 

[1] https://dcvphanxicoxavie.com/vn/Suy-Niem-Loi-Chua/Anh-Em-Hay-La-Chung-Nhan.html