Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

Suy niệm Thứ 6 Tuần 4 phục sinh -Lm. Hoàng Luật

Thứ 6 tuần 4 Phục sinh
(Cv 13, 26-33; Ga 14,1-6)
"Thầy là đường"

     Trong hành trình rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu hay dùng những hình ảnh thực tế đời thường để nói về nước trời, để nói về sứ vụ mình. Trong các Tin Mừng, nhất là Tin Mừng Gioan chúng ta thấy điều đó. Chẳng hạn như Chúa Giêsu nói: Ta là ánh sáng thế gian, Ta là bánh hằng sống, Ta là mục tử nhân lành, Ta là cửa chồng chiên mà suốt tuần này chúng ta cứ nghe đi nghe lại. Và hôm nay Ngài nói Ta là đường.

      Đường Chúa Giêsu muốn ở đây là đường tâm linh, là chân lý, là cách sống, là Tin Mừng, là sứ vụ của Ngài. Ngài là Đấng cứu độ, nên Ngài là con đường duy nhất dẫn nhân loại đi đến với Thiên Chúa Cha, đi vào Nước Trời. Không có Ngài nhân loại chúng ta không thể đến với Chúa Cha, không vào được nước trời được. Câu kết Tin Mừng Ngài nói: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

      Ngoài ra, Ngài là mô phạm, là mẫu gương về đời sống tâm linh, đức hạnh mà các môn đệ cũng như chúng ta hôm nay cần nhìn vào đó để sống với nhau để được hưởng Nước Trời. Chúng ta biết, bài Tin Mừng hôm nay nằm trong hoàn cảnh Chúa Giêsu chuẩn bị đi vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đang dặn dò các môn đệ về những điều cần thiết để các ông biết đường mà sống, biết đường mà đi, biết đường mà ứng xử với với nhau, nhất là biết đường mà đối phó với những khó khăn bách hại sắp xảy đến. Các môn đệ cần học, cần đi theo con đường Chúa Giêsu đã đi. Cụ thể đó là đường hy sinh, con đường khiêm tốn, con đường yêu thương, con đường quảng đại tha thứ, con đường tin tưởng vào Thiên Chúa không xao xuyến. Chỉ có con đường này mới đưa tới thành công, tới sự sống đời đời. Thật vậy, nhờ đi con đường mà Chúa Giêsu đã đi, các môn đệ đã vượt qua được gian nan thử thách bách hại. Các Ngài đã can đảm làm chứng cho Chúa và xây dựng Giáo hội như trong bài sách Công Vụ Tông đồ chúng ta vừa được nghe.

      Mỗi người có một lối đi, một cách sống, vậy tôi đang đi con đường nào? Đi trên con đường Chúa Giêsu đã đi, hay đang đi theo con đường thế gian, xác thịt, ma quỉ. Con đường thế gian hay đi đó là con đường ích kỷ, chỉ biết mình, con đường mưu mô hận thù, con đường đưa mình lên, con đường hơn thua thiệt thòi. Con đường này không phải là con đường của Chúa, không đưa ta tới Nước Trời. Chỉ có con đường Chúa Giêsu đã đi mới được vào Nước Trời mà thôi.

     Thế gian này có nhiều con đường: đường tội lỗi, đường gian dối, đường bất công hận thù, đường công chính.... Vậy chúng ta cần chọn cho mình một con đường dẫn tới sự sống đời đời để đi, con đường đó là đường công chính, thực thi Tin Mừng Chúa Giêsu dạy.  

Lm. Louis Gonzaga Hoàng Luật