Chia sẻ Chúa Nhật & Lễ Trọng

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III TN C, LỜI CHÚA ĐƯỢC HIỆN TẠI HÓA NƠI ĐỨC GIÊSU

Lời Chúa không những chỉ được công bố cách đây hơn hai ngàn năm, tại hội đường của người Do Thái, nhưng “ngày hôm nay” Lời Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta và cũng đang ứng nghiệm trong chính bản thân của từng người.

LỜI CHÚA ĐƯỢC HIỆN TẠI HÓA NƠI ĐỨC GIÊSU

Lc 1,1-4; 4,14-21

Lời Chúa trong đoạn Sách Thánh mà ngôn sứ Isaia loan báo được Đức Giêsu đọc trong hội đường đã được hiện tại hóa nơi Đức Giêsu: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Vậy Lời Chúa đã được ứng nghiệm - hiện tại hóa như thế nào nơi Đức Giêsu và nơi mỗi người chúng ta?

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại sứ vụ rao giảng của Đức Giêsu tại miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Đặc biệt “hôm nay”, Người trở về làng Nazareth, nơi Người sinh trưởng; “Người vào hội đường như vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh…” Người đọc một cách trang trọng và cung kính. Người công bố cho mọi người biết rằng: Người đã được Thần Khí Chúa ngự xuống, xức dầu tấn phong và sai đi loan báo Tin Mừng cho những kẻ nghèo hèn. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Giêsu vào hội đường đọc Sách Thánh trong ngày sabat, nhưng là một việc làm quen thuộc. Thế nhưng, “hôm nay” lại có sự khác biệt lạ thường. Vậy, những điều gì đã cho làm cho buổi cử hành phụng vụ đó trở nên lạ thường?

Trước tiên, Người không đọc Lời Chúa theo thói quen, nhưng là đọc một cách trang nghiêm, cung kính trong sự tác động của Chúa Thánh Thần, và ý thức rằng: Lời Chúa là chính Chúa, được phát xuất từ Thiên Chúa, Lời này có quyền năng đem lại sự sống, thánh hóa, biến đổi và cứu độ con người.

Thứ đến, đây là đoạn Sách Thánh không được chọn trước, nhưng được mở ra với một sự tình cờ ngẫu nhiên: “Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn… công bố một năm hồng ân của Chúa. Điều mà ngôn sứ Isaia loan báo từ trước cả ngàn năm, đã được hiện tại hóa nơi Đức Giêsu. Để khẳng định điều này, Đức Giêsu đã nói cho dân chúng biết là Người đang thực hiện điều mà Thiên Chúa đã hứa: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.

Sau cùng là những hành động, cử chỉ của Đức Giêsu: “Người cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống.Những hành động này có một điều gì đó rất thánh thiêng phát ra từ nơi con người Giêsu, nên đã làm cho mọi người ngạc nhiên và chăm chú nhìn Người. Điều này đã làm cho họ nhận ra rằng: đoạn Sách Thánh mà họ vừa nghe không những được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu, nhưng còn mặc khải trực tiếp cho họ biết rằng Đức Giêsu đang đến ở giữa họ và Người đã mở ra cho họ một kỷ nguyên mới. Đó là kỷ nguyên của ơn cứu độ.

Như vậy, qua những điều khác biệt lạ thường đó, đã cho ta thấy Lời Chúa là chính Chúa, được phát xuất từ Chúa và một khi đã phát xuất thì sẽ không trở về nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn và sứ mạng được giao phó (x. Is 55,11). Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi bước chân, và là ánh sáng chỉ đường trong cuộc hành trình dương thế (x. Tv 118,105). Lời Chúa có khả năng hiện tại hóa và làm cho mọi người nhận ra hồng ân cứu độ đã đến (x. Lc 6,17-19). Lời Chúa luôn là một thực tại rất mầu nhiệm và đúng cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Lời Chúa không những chỉ được công bố cách đây hơn hai ngàn năm, tại hội đường của người Do Thái, nhưng “ngày hôm nay” Lời Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta và cũng đang ứng nghiệm trong chính bản thân của từng người.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa có sức biến đổi con người, đồng thời cũng giúp con người được sống sung mãn hơn mỗi ngày. Xin cho có nhiều người đón nhận Lời Chúa với tâm tình yêu mến và kính tin. Amen.

M. Mai Liên, CĐ Phước Thiên