Suy Niệm Hằng Ngày

Đọc và suy niệm Tin Mừng LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG và TUẦN VII THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Sự đóng hay mở phụ thuộc vào việc bác ái hay khép kín của lòng người. Ơn tha tội chỉ thực sự có được khi sự tha thứ luôn ngự trị trên mọi thành phần trong Giáo Hội.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN VII PHỤC SINH (Hiền Lâm)

Rao giảng Tin Mừng cho ai là giúp người ấy đào sâu những kinh nghiệm bản thân đã trải qua trong quá khứ, cho đến ngày người ấy nhận ra nơi Chúa Kitô, trong cái chết và sự sống lại của Người, là chân lý làm cho cuộc đời họ rực sáng

CHÚA THÁNH THẦN DẪN CHÚNG TA ĐẾN CHÂN LÝ TOÀN VẸN (Bài suy niệm Thứ 4 tuần VI PS) - Mai Thi

Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật vì đến từ Chúa Cha, Ngài đến trần gian tiếp tục công việc của Đấng là Sự Thật. Sở dĩ vai trò của Thánh Thần không ai thay thế được vì theo thánh Phaolô: chỉ có Thần Khí mới là Đấng “thấu suốt những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa” (1Cr 2, 10), là Đấng được tiếp tục đảm nhận công việc quan trọng này.

LÀM CÀNH NHO SINH NHIỀU HOA TRÁI (Bài suy niệm Thứ 4 tuần V PS) - Mai Thi

Phần vụ quan trọng của mỗi người là viết tiếp cuốn lịch sử đời mình theo như Chúa muốn, mà cuộc đời chúng ta tựa như cành nho tháp nhập vào thân nho là Chúa Giêsu, nhờ đó có thể duy trì sự sống và sinh hoa kết trái.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN V PHỤC SINH, 2018 (Hiền Lâm)

“Ở lại” và “sinh hoa trái” như là hai điều kiện của đời sống đạo mà Ki-tô hữu phải có. Nói theo cách nói của các môn học tự nhiên, đây là hai điều kiện cần và đủ. Ở lại hiệp nhất trong Chúa là điều kiện cần, nhưng còn phải có điều kiện đủ là phải sinh hoa trái cho Chúa.

CẢ ANH EM CŨNG MUỐN BỎ ĐI HAY SAO? (Bài suy niệm Thứ 7 tuần III PS) - Mai Thi

Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?. Câu hỏi quan trọng mà Chúa Giêsu ngày nào hỏi Nhóm Mười Hai thì nay Chúa Giêsu vẫn đang tiếp tục dành cho chúng ta. Có lẽ chúng ta đã thuộc lòng câu trả lời của Simon Phêrô hay cũng bắt chước Phêrô mạnh miệng trả lời: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời (Ga 6, 68).

TRỜI ĐÃ TỐI MÀ CHÚA GIÊSU VẪN CHƯA ĐẾN (Bài suy niệm Thứ 7 tuần II PS) - Mai Thi

Chỉ có Chúa mới trấn an các môn đệ được, chỉ có Người có khả năng dẹp yên sóng gió và chỉ có sự hiện diện của Chúa mới giúp các môn đệ cảm thấy an lòng. Chúa không chỉ là thầy dẫn dắt, lo lắng xếp đặt mà còn là chỗ dựa duy nhất cho các môn đệ của Người. Sức mạnh, tương lai, mọi họat động cũng như lý tưởng của cuộc đời các môn đệ chính là Chúa. Có Chúa ở cùng mọi bất an, mọi lênh đênh của cuộc đời sẽ được giải quyết.