Suy Niệm Hằng Ngày

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần V Mùa Chay, 2018 (Hiền Lâm)

Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, một dân mới của Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong dân tộc Israel nữa; con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ thuộc huyết thống nữa mà là những ai tin vào Con Thiên Chúa; một cuộc tân sáng tạo bắt đầu, mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế giới được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Sự sáng tạo ban đầu đã nhiệm lạ, thì ơn cứu độ còn lạ lùng biết bao.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV MÙA CHAY, 2018 (Hiền Lâm)

Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian không phải để luận phạt mà là để cứu độ.

KHIÊM TỐN TRONG LỜI CẦU NGUYỆN (Bài suy niệm Thứ 7 tuần III MC) - Mai Thi

.... chỉ những ai biết rõ thân phận bất xứng của mình, biết Thiên Chúa đang chiếm vị trí nào trong cuộc đời mình và biết khiêm tốn van nài lòng thương xót của Ngài thì lời cầu nguyện mới được coi là đúng cách, được Chúa chấp nhận và được chúc lành.

MẮC NỢ THIÊN CHÚA VÀ NGƯỜI ĐỒNG LOẠI (Bài Suy niệm Thứ 3 tuần III MC) - Mai Thi

Hơn ai hết chúng ta là kẻ mắc nợ Thiên Chúa. Đó là một sự thật hiển nhiên. Kể sao cho hết những món nợ của chúng ta đối với Thiên Chúa. Chúng quá lớn, đến nỗi cả đời chúng ta cũng không thể trả xong.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN III MÙA CHAY (Hiền Lâm)

Đền thờ là nơi để cử hành việc Phụng vụ. Vậy, hãy đem ra khỏi đền thờ những gì không xứng đáng, đem ra khỏi đền thờ những gì có nguy cơ gây chia trí và gây tục hóa, đem ra khỏi đền thờ những gì không thuộc về Phụng vụ. Đặc biệt, khi vào đền thờ, hãy chỉ để tâm hồn dành riêng cho Thiên Chúa, hãy để ở ngoài tất cả mọi toan tính tư lợi hay hận thù...

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần II Mùa Chay (Hiền Lâm)

Chúa Giêsu trong trong kiếp phàm nhân đã cảm nhận những phút vinh quang biến hình thì cũng đồng thời sau đó cảm nhận sự thê thảm của sự tủi nhục, thì cuộc đời Kitô hữu chúng ta cũng thế. Những lúc đó, hãy nhìn lên Chúa để cùng hiệp thông với Người, như thánh Phaolô nói: Nếu chúng ta cùng cam chịu như người, thì cũng sẽ chia sẻ vinh quang với Người.

THEO ĐỨC GIÊSU, TRẬT TỰ BÌNH THƯỜNG SẼ ĐẢO LỘN (Bài suy niệm Thứ 7 tuần I MC) - Mai Thi

Đối với Đức Giêsu: Yêu đồng loại thôi chưa đủ; trái lại phải yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Đây là một đòi hỏi rất cam go: Nó thách thức và làm đảo lộn cách suy nghĩ và hành động của ta bấy lâu nay. Và đây cũng là chọn lựa quyết liệt, buộc chúng ta phải thay đổi hướng đi của đời mình, nếu chúng ta muốn làm em của Chúa Giêsu, làm con của Cha trên trời.

ĐỌC VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN I MÙA CHAY (Hiền Lâm)

Việc chay tịnh bốn mươi ngày không chỉ hệ tại ở việc kiêng bớt chuyện ăn uống, mà là một sự thanh luyện thay đổi nếp sống mình, một sự ra khỏi những gì không còn thích hợp, một sự loại bỏ đường lối và quan niệm cũ...