Suy Niệm Hằng Ngày

THỨ NĂM TUẦN XXVII TN: GIÁO HUẤN VỀ CẦU NGUYỆN

“Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”.

THỨ TƯ TUẦN XXII TN: LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA

Qua lời kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha

THỨ BA TUẦN XXVII TN: MATTA VÀ MARIA

“Mát-ta! Mát-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (c.41-42).

THỨ HAI TUẦN XXVII TN: DỤ NGÔN NGƯỜI SAMARI TỐT LÀNH

Hôm nay Ngài cũng nói với mỗi người chúng ta, hãy đi và làm tương tự như người Samari tốt lành.

THỨ SÁU TUẦN XXVI TN: NHỮNG LỜI KHIỂN TRÁCH ĐỐI VỚI CÁC THỊ TRẤN KHÔNG ĐÓN TIẾP ĐỨC GIÊSU

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10,16).