Suy Niệm Hằng Ngày

Bài hát : MẸ SẦU BI (Lm. Hoàng Luật. O.Cist)

Sáng tác Lm. Hoàng Luật

 

Bài hát: MẸ SẦU BI
(Lm. Hoàng Luật)

Mẹ Sầu Bi,
Mẹ đứng đó trên đồi Can vê,
Mẹ chứng kiến khổ hình Con Yêu.....

Nghe Mp3

Lời bài hát (file Pdf)

Xem Video clip: