Suy Niệm Hằng Ngày

CD: THIÊN TRƯỜNG CA VƯỜN MẸ FATIMA CHÂU SƠN

THIÊN TRƯỜNG CA VƯỜN MẸ FATIMA CHÂU SƠN NHO QUAN

                 Sáng tác: Ns. Ngọc Linh

                          Gợi Ý: Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

 

01. Lời dẫn

02. Chương I: Mẹ Fatima

03. Chương II: Dòng Suối Cứu Độ

04. Chương IV: Hãy Năng Lần Hạt Mân Côi

05. Chương V: Kinh Kính Mừng:

Kinh Kính Mừng Bắc

06. Kinh Kính Mừng Trung

07. Kinh Kính Mừng Nam

08. Chương VI: Gia Kêu Sám Hối

09. Chương VII: Câu Chuyện Bên Bờ Suối Giacop

10. Chương VIII: Nước Hằng Sống

11. Chương IX: Tôn Sùng Trái Tim Mẹ

12. Chương X: Việt Nam Trong Trái Tim Mẹ