Suy Niệm Hằng Ngày

CHÚA GIÊSU TỪ CHỐI LÀM PHÉP LẠ (Bài suy niệm Thứ 2 tuần VI TN) - Mai Thi

Sở dĩ không có phép lạ nào xảy ra vì động cơ xin của những người Pharisêu không phát xuất từ lòng thành, không khởi đi từ lòng tin tưởng hay sự ngưỡng mộ phải có; trái lại đó là kết quả đến từ sự ghen ghét, từ ước muốn thanh trừng, làm giảm uy tín của Chúa Giêsu để có lý do loại bỏ sự tín nhiệm của dân chúng dành cho Người.

 

CHÚA GIÊSU TỪ CHỐI LÀM PHÉP LẠ

(Bài suy niệm Thứ 2 tuần VI TN)

 

Đọc trong các sách Tin mừng chúng ta thấy có rất nhiều phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện dù người ta không ngỏ ý xin hay chưa kịp mở lời xin. Tuy nhiên trình thuật Tin mừng hôm nay (Mc 8, 11-13) không thấy có bất kỳ điều gì dính dáng đến phép lạ, dù có lời yêu cầu cứng rắn từ phía những người Pharisêu đối với Chúa Giêsu.

Các người thuộc nhóm Pharisêu có lý do khi đòi Chúa Giêsu làm phép lạ, để xác minh xem Chúa có phải là Đấng Mêsia không. Họ làm thế vì muốn nhận diện Người qua phép lạ từ trời, giống như các tiên tri và ngôn sứ trong đất nước Israel xưa nay. Thật ra, Chúa Giêsu là tiên tri, là một vị ngôn sứ cao cả: Người nói và làm tất cả để làm chứng về một Thiên Chúa mang tên là Tình Yêu (x. 1Ga 4, 8.16). Chúa Giêsu là ngôn sứ làm tất cả theo và vì thánh ý Thiên Chúa Cha: Người loan báo Thiên Chúa sẽ đến để làm cho mọi sự được đổi mới, Người quả quyết Nước Thiên Chúa sẽ trị vì, Người công bố năm hồng ân của Thiên Chúa,...vv.

Sở dĩ không có phép lạ nào xảy ra vì động cơ xin của những người Pharisêu không phát xuất từ lòng thành, không khởi đi từ lòng tin tưởng hay sự ngưỡng mộ phải có; trái lại đó là kết quả đến từ sự ghen ghét, từ ước muốn thanh trừng, làm giảm uy tín của Chúa Giêsu để có lý do loại bỏ sự tín nhiệm của dân chúng dành cho Người.

Rất nhiều lần Chúa Giêsu từ chối thực hiện phép lạ theo đòi hỏi của con người. Người không làm phép lạ theo lệnh truyền, hoặc là để bắt người ta tin hay nhằm thâu tóm ảnh hưởng cho cá nhân mình. Phép lạ mà nhóm Phrisêu yêu cầu đã khởi đi từ những toan tính như vậy nên không được Chúa Giêsu đáp ứng. Do đó họ tức tối, bực dọc và cũng như bao lần khác kế hoạch gài bẫy hại người của họ bị thất bại.

Chúa Giêsu có lý do từ chối thực hiện phép lạ vì những người Pharisêu cứng tin, họ tìm cớ để hại Chúa, họ thách thức quyền năng của Chúa. Phép lạ vì thế vừa không xảy ra vừa làm cho Chúa Giêsu buồn bã thất vọng. Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?" (Mc 8, 12).

Mỗi Kitô hữu chúng ta luôn xác tín của: "Không có gì Thiên Chúa không làm được" (x. Lc 1, 37). Chỉ cần một lời nói thì ngay lập tức Chúa Giêsu có thể làm những phép lạ lớn lao, lạ lùng, đầy kịch tính...vv để người ta tin vào Người, nhưng Người đã không làm thế, Người muốn chúng ta tin nhận một cách tình nguyện, không bị ép buộc và nhất là "đọc" ra được những sứ điệp Chúa muốn gởi đến chúng ta ngang qua mỗi phép lạ. Nếu phép lạ xảy ra cần một tấm lòng tinh tuyền, một đức tin vững mạnh thì chúng ta còn cần có một tâm hồn dễ dạy nữa.

Như vậy, sứ điệp Chúa Giêsu muốn chúng ta hôm nay là xét lại mối tương quan giữa chúng ta với Người như thế nào. Ước chi Chúa Giêsu không từ chối thực hiện các phép lạ trong đời ta hoặc không buồn phiền trách mắng về cách sống giả hình của chúng ta, những người mắc "bệnh" của những Pharisêu đang sống trong thời đại hôm nay.

 

Mai Thi