Suy Niệm Hằng Ngày

QUA CHÚA GIÊSU CHÚNG TA BIẾT CHÚA CHA

Chúa Giêsu là một Thiên Chúa làm người, ở với con người thì trong Chúa Giêsu chúng ta cũng nên một, được kết hợp với Chúa Cha như vậy.

Thứ 7 sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Qua Chúa Giêsu Chúng Ta Biết Chúa Cha

(Ga 14,7-14)

 

Vì con người luôn hướng đến Siêu Việt, cho nên được biết và thấy Thiên Chúa là một khao khát sâu xa, một ước mơ mà ai cũng muốn đạt được trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thực ra trong suốt những năm tháng Thầy trò ở với nhau, các môn đệ đã được nghe Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, về sự quan phòng, chu đáo của Chúa Cha đối với các loài thụ tạo của Ngài. Dẫu cho các thụ tạo đó rất nhỏ bé, mộc mạc như bông huệ ngoài đồng hay một con chim trên trời… Nhưng, các môn đệ chưa một lần thấy Chúa Cha, chưa một lần diện đối diện. Và theo niềm tin của người Do thái thì con người không thể nhìn thấy Thiên Chúa cách trực tiếp, vì nếu như thế họ sẽ phải chết.

Vậy, làm thế nào để ta biết được Chúa Cha? Thưa, Thánh Gioan cho ta biết: “Thiên Chúa, chưa có ai thấy bao giờ, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Trong bài Tin Mừng hôm nay, nhân cơ hội tông đồ Philipphê xin được thấy Chúa Cha, Chúa Giêsu cho các ông biết về mối tương quan mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu. Một sự gắn kết, không thể tách rời, hai bên nên một trong nhau, như Ngài đã từng nói: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Và Ngài tuyên bố: “Ai thấy Thầy là Thấy Chúa Cha. Vì Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. (Ga 14, 9b-10). Do đó, nếu Chúa Giêsu là một Thiên Chúa làm người, ở với con người thì trong Chúa Giêsu chúng ta cũng nên một, được kết hợp với Chúa Cha như vậy. Như cành nho được kết hợp với thân nho. Nếu nhựa sống của cây nho lan tràn đến từng cành nho thế nào thì sự sống của Chúa Cha cũng lưu thông và chảy tràn đến từng người trong chúng ta qua Chúa Giêsu như vậy. Đây là một mầu nhiệm hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con, cũng như sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa.

Như vậy, mỗi khi chúng ta gặp, lắng nghe và đụng chạm đến Chúa Giêsu thì cũng là lúc chúng ta thấy, lắng nghe và đụng chạm đến Chúa Cha. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, là Lời mặc lấy xác phàm và là Lời mặc khải trọn vẹn của Chúa Cha. Do đó, chỉ có Chúa Giêsu là Đấng trở nên con đường độc nhất đưa nhân loại đến Chúa Cha. Vì không có con đường nào khác đi đến với Thiên Chúa, ngoại trừ con đường qua Ngôi Lời của Thiên Chúa. (x. Ga 14,6).

Xin cho mỗi người chúng ta biết để cho Mẹ Maria dẫn dắt tới Chúa Giêsu và từ Chúa Giêsu tới Chúa Cha. Ngõ hầu chúng ta được tham dự vào huyền nhiệm tình yêu hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

                              M. Joan Mai Anh - Phước Thiên