Suy Niệm Hằng Ngày

SUY NIỆM THỨ 2 TUẦN 30-TN B: GIÊSU GIẢI THOÁT

Đời sống con người bị nhiều thứ trói buộc khiến ta trở thành nô lệ. Trong đó có ma quỉ, xác thịt, thế gian. Ta không thể tự cứu mình. Nhờ Chúa Giê-su ta được giải thoát.

Thứ Hai Tuần 30 TN B

Ep 4,32 – 5,8; Lc 13,10-17

  

GIÊ-SU GIẢI THOÁT

                                                            Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Đời sống con người bị nhiều thứ trói buộc khiến ta trở thành nô lệ. Trong đó có ma quỉ, xác thịt, thế gian. Ta không thể tự cứu mình. Nhờ Chúa Giê-su ta được giải thoát.

Chúa giải thoát khỏi nô lệ ma quỉ. Xa-tan là một ách nô lệ thống trị. Người phụ nữ này bị trói buộc 18 năm rồi, nhưng không thể thoát ra. Chúa đến. Chúa là sức mạnh vô biên. Chúa xua đuổi ma quỉ. Giải thoát để người phụ nữ trở thành con Thiên Chúa

Chúa giải thoát khỏi nô lệ xác thịt thế gian. Người phụ nữ bị tật còng lưng: Bị trói buộc khom lưng cúi đầu, bị ràng buộc vào mặt đất, không vươn lên trời cao được. Bà phải cúi đầu trước sự dữ. Nhưng Chúa giải thoát bà để bà có thể mở rộng tầm mắt nhìn lên trời xanh và đứng thẳng hiên ngang tràn đầy phẩm giá.

Chúa giải thoát khỏi nô lệ lề luật. Nô lệ lề luật tạo nên một tôn giáo phi nhân. Có thể cởi dây cho thú vật mà không dám cởi trói cho con người. Chúa đem đến một tôn giáo mới: Tự do phóng khoáng, tràn đầy tình thương, nâng cao con người.

Trong Người ta trở thành anh em với nhau. Vì thế phải “ đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau”.

Hôm nay thế giới còn bị nhiều trói buộc. Xin Chúa giải thoát ta khỏi mọi nô lệ: Nô lệ thần tượng, dục vọng, tội lỗi, ý riêng, tự ái, quan niệm. Đó là những gánh nặng kéo ta cúi xuống. Không đứng thẳng lên được.

Xin giải thoát con. Để con đến với Chúa trong tự do. Trong tình con thảo. Và đến với anh em trong tình huynh đệ. Đạo trở thành gia đình yêu thương. Luật trở thành tình yêu tự do. Người trở nên cao cả. Vì phẩm giá lớn lao.