Suy Niệm Hằng Ngày

ÁNH SÁNG THẾ GIAN

Sống cuộc sống trần gian này như một cuộc vượt qua là cách sống thích hợp và cần có của mỗi Kitô hữu.

CHIÊN ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA

Đức Giêsu ví mình như là Chủ của đoàn chiên, là vị Mục Tử nhân lành, luôn hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Nếu Chúa là mục tử nhân lành thì tại sao nhiều người trong chúng ta vẫn đói khát, nghèo khổ và bất hạnh?

DÂN ĐƯỢC THỪA HƯỞNG NƯỚC THIÊN CHÚA (Lam Châu, PL)

Israel đã không sinh hoa quả và đã bất tuân. Cho nên Thiên Chúa tìm một không gian mới, một dân mới, nơi đó những người được tuyển chọn lắng nghe lời dạy của Ngài và biết sinh hoa trái thiện hảo như những phúc lành mà Ngài ban cho.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĂN CHAY (Lam Châu, PL)

Ý nghĩa chính của việc ăn chay nói lên thái độ „hạ mình“, bày tỏ sự lệ thuộc của con người vào Thiên Chúa. Ăn chay còn có ý nghĩa bày tỏ sự tiếc thương, để tang khi người thân qua đời, để khẩn cầu Thiên Chúa ban cho một ân huệ, hoặc để chuẩn bị thi hành một sứ mạng.

PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐN (Viết Huy, PL)

Người thật sự hiến mình cho vinh danh Chúa, cần phải coi địa vị, quyền lực, danh vọng như những phương tiện để chu toàn Thiên ý, và để phục vụ con người. Nhất là luôn coi bản thân mình chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa, để Người thực hiện kế hoạch của Người.

CHỨNG NHÂN (Lam Châu, PL)

Là chứng nhân, Gioan Tẩy giả sống công chính, mà sống công chính, tức là lời đáp trả của con người đối với Lề luật, thực thi những điều Luật dạy, dám nói lên sự thật, cho dù phải hy sinh mạng sống; sống công chính còn là đón nhận trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa, nói theo một công thức quen thuộc, con người muốn „mang lấy ách của Nước Thiên Chúa“

VƯỢT QUA SỰ VÔ CẢM ĐỂ CÓ HOÀ BÌNH

Chúng ta muốn có bình an, hạnh phúc thì không giữ riêng gì cho mình, mà phải nghĩ đến người khác...