Suy Niệm Hằng Ngày

CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG MESSIA ĐƯỢC CÁC NGÔN SỨ TIÊN BÁO TRƯỚC

Mùa Vọng, theo tiếng Việt nghĩa là “sự trông chờ”, “hy vọng”, “vọng” là mong đợi, mong chờ điều sắp đến.

Khám Phá Sự Hiền Hậu và Khiêm Nhường Nơi Đức Ki Tô

“ Con chỉ hiểu được đức khiêm nhường khi suy niệm cả cuộc đời của Chúa Giê su, Con Thiên Chúa hạ mình chịu đựng mọi sự ngớ ngẩn dốt nát, hiểu lầm sâu độc của người ta suốt 33 năm chỉ vì yêu chúng ta”.

LÀM CHỨNG CHO CHÚA (Bài suy niệm Thứ 2 tuần VI PS) - Mai Thi

Làm chứng cho Chúa là sứ mạng của mọi Kitô hữu: cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy (x. Ga 15, 26). Ai không biết, không sống, không có kinh nghiệm về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, ai không thực thi sứ mạng rao giảng Tin mừng đó cho người khác là một điều thiếu sót rất lớn.

THỨ 6 TUẦN THÁNH: CHẾT VÌ YÊU THƯƠNG (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Tình yêu thương toả ra trong phong thái nhẹ nhàng bình thản. Trước quân lính đằng đằng sát khí, Chúa vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng. Trước đám đông hò la kết án, Chúa vẫn an nhiên tự tại. Trước mặt thày cả và quan Philatô kết án, Chúa lặng thinh không nói lời nào. Chúa không để cho thù hận ghen ghét lôi cuốn làm mất tâm hồn bình an.

NHÂN LOẠI ĐƯỢC CHÚA GIÊSU HÉ LỘ VỀ CHÚA CHA (Bài Suy Niệm Thứ 6 Tuần IV MC) - Mai Thi

.... thì sang thời Tân Ước, sự xuất hiện của Ngôi Lời Thiên Chúa, Thánh Tử Giêsu - hiện thân của Chúa Cha, chính Người sẽ mạc khải đời sống nội tại của Thiên Chúa cho Israel mới là mỗi người chúng ta. Nhờ Đức Giêsu Kitô, toàn thể nhân loại nhận ra dung mạo của Thiên Chúa thật đặc biệt: gần gũi, vị tha, kiên trì, quảng đại, hết lòng yêu thương con người.

LÀM QUÁ ĐIỀU ĐƯỢC PHÉP (Bài Suy Niệm Thứ 6 tuần II MC) - Mai Thi

Thông điệp Chúa Giêsu muốn gởi đến mỗi người chúng ta qua dụ ngôn này đó là nhận thức đúng đắn về Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài; đồng thời như một lời cảnh tỉnh giúp chúng ta sửa sai những bất toàn yếu đuối, đặc biệt những ghen ghét ích kỷ và cố chấp suốt dọc dài lịch sử đức tin của đời mình.