Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Tin Mừng tuần XVII Thường Niên, 2016 (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XVII Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng tuần XVI Thường Niên, năm chẵn - 2016 (Hiền Lâm)

Lưu ý: WHĐ (11.06.2016) – Với quyết định nâng bậc lễ Thánh Maria Mađalêna (ngày 22 tháng Bảy) thành “lễ kính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “Tông đồ của các Tông đồ”.

Suy niệm Tin Mừng tuần XV Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XV Thường Niên, 2016

SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên, năm chẵn.

Suy niệm Tin Mừng tuần XIII Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên, năm chẵn.

Suy niệm Tin Mừng ngày trong tuần XII Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm thừ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XII Thường Niên, năm chẵn.

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XI TN) - Mai Thi

Động lực khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người anh chị em trước hết là ý thức mình đã được Thiên Chúa thứ tha trước: vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta thì đến lượt chúng ta cũng tha thứ cho người anh chị em của ta.

Suy niêm Tin Mừng tuần XI Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XI Thường Niên, năm chẵn