Suy Niệm Hằng Ngày

ĐỂ ÂN SỦNG CHÚA HƯỚNG DẪN CUỘC ĐỜI (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần X TN) - Mai Thi

Đức Giêsu đã chỉ cho họ - và cả chúng ta nữa - thấy rằng sự thánh thiện không hệ tại việc giữ luật một cách chi tiết như thế, hay giữ theo hình thức bên ngoài, mà hệ tại một cái gì đó sâu xa hơn nhiều.

Suy niệm Tin Mừng tuần X Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần X Thường Niên, năm chẵn.

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG LÀ LẼ SỐNG (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần IX TN) - Mai Thi

với ơn Chúa, với sức mạnh của thập giá và ơn thiêng của Đức Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được tất cả; bởi vì việc thờ phượng và yêu mến một mình Thiên Chúa với trọn trí, trọn lòng, trọn sức lực là cách sống ngoan ngoãn nhất cũng là trách nhiệm quan trọng nhất của thân phận thụ tạo chúng ta trước Đấng tạo hóa.

Suy niệm Tin Mừng tuần IX Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần IX Thường Niên

KHAO KHÁT ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHỮA LÀNH (Bài suy niệm Thứ 5 tuần VIII TN) - Mai Thi

khi đối diện với Đức Giêsu, khi nhận ra sự hiện diện của Thần linh ở giữa thế trần, anh không xin cái ăn qua ngày, anh không dùng công thức bấy nay vẫn sử dụng mà anh đã tha thiết xin “lòng thương xót Chúa”: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót tôi”.

Suy niệm Tin Mừng TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN, năm chẵn (Hiền Lâm).

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên.

KHÔN NGOAN THI HÀNH GIỚI LUẬT CỦA CHÚA (Bài suy niệm Thứ 5 tuần VII TN) - Mai Thi

những chỉ thị Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta thực hiện mỗi khi phần chi thể nào của chúng ta phạm tội, hậu quả thật khủng khiếp: Nếu mắt con.... thì móc đi, chặt chân.... Sở dĩ cần sự tuyệt đối dành trọn tâm, trọn trí, trọn lòng cho một mình Thiên Chúa như vậy vì đối với Đức Giêsu tất cả những việc làm bất xứng, ngay cả những ý nghĩ xấu trong lòng cũng làm nhơ bẩn con người (x. Mt 15, 19-20).

Suy niệm Tin Mừng tuần VII Thường Niên (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần VII Thường Niên