Suy Niệm Hằng Ngày

KÍNH SỢ CHÚA LÀ ĐẦU MỐI CỦA KHÔN NGOAN (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XXXII TN)- Mai Thi

Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan của Ngài (x. Kn 7, 28). Đem sự khôn ngoan ra thực hành hợp với luật của Thiên Chúa là điều kiện không thể thiếu nếu muốn gặp gỡ Thiên Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

GIÁ TRỊ CỦA SÁM HỐI (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần XXXI TN) - Mai Thi

Ơn sám hối được Thiên Chúa ban cho con người liên tục và bằng nhiều phương cách khác nhau. Điều quan trọng là con người có đủ bình tâm để nhận ra và can đảm thực hiện hay không. Lời mời gọi hoán cải là sứ điệp tình yêu Thiên Chúa gởi đến chúng ta hàng ngày, lời đó đang chờ chúng ta cộng tác và đáp trả.

ÂN SỦNG THIÊN CHÚA VÀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 5 tuần XXX TN) - Mai Thi

Sứ điệp Chúa gởi cho chúng ta hôm nay là hãy biết xử dụng quyền tự do cho đúng: tự do của con người kết hợp với ân sủng Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: được phép làm mọi sự nhưng không phải tất cả đều có tính xây dựng (1Cr 10, 23).

TIẾP NHẬN "LỬA" CỦA ĐỨC GIÊSU (Bài suy niệm Thứ 5 tuần 29TN) - Mai Thi

Đức Giêsu đến trần gian ném lửa yêu thương và mong muốn lửa ấy bùng lên để xua tan đi cái giá lạnh vì những thờ ơ, lãnh đãm, dửng dưng, đố kỵ, bất hòa và chia rẽ mà con người tạo ra cho nhau.

SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên

THẬP GIÁ VINH QUANG (Bài suy niệm lễ Suy tôn Thánh giá) - Mai Thi

Thập giá Đức Kitô không phải là một vật vô hồn, vô nghĩa, một thảm bại không hơn không kém... nhưng Cây Trường Sinh đó chất chứa một nội dung vô cùng phong phú: một mầu nhiệm của sự thinh lặng, bằng chứng tình yêu cho đến cùng và là chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa đối với sự chết cũng như tội ác của con người.

HIỆP THÔNG VỚI HY LỄ CỨU ĐỘ ( PhaoLo Thánh Giá)

Đức Maria luôn đồng hành cùng Chúa suốt con đường lên đồi Canve, rồi sau đó Mẹ lại âm thầm đứng dưới chân thánh giá đề hiệp thông với nỗi đau của con Mẹ.

CÓ HAY KHÔNG LUẬT NHÂN QUẢ (Mai Thi)

Lệnh truyền yêu thương là lệnh truyền trọng đại nhất, đó là trái tim của Kitô giáo (Mc 12, 28-34). Muốn có sự sống, hãy giữ luật yêu thương. Lệnh truyền yêu thương phải chi phối tất cả mọi sinh hoạt của con người.