Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm Tin Mừng tuần III Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng tuần II Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

AI TIN "NGƯỜI CON" THÌ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần II PS) - Mai Thi

Với cây thánh giá, Đức Giêsu Kitô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta bằng chính giá máu của mình, một tình yêu trao ban cách nhưng không và trọn vẹn. Tình yêu Thiên Chúa bao trùm tất cả và có sức lan tỏa đến mọi người.

NHỮNG GÌ KINH THÁNH ĐÃ CHÉP VỀ THẦY ĐỀU PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần bát nhật PS) - Mai Thi

Thiên Chúa làm tất cả cho chúng ta và vì chúng ta: kế hoạch tình yêu đó đã được chuẩn bị từ lâu, trải dài qua toàn bộ mạc khải Kinh thánh và được viên mãn trong Đức Giêsu Kitô. Chính vì vậy sau khi sống lại, Đức Giêsu đã khẳng định lại với các môn đệ: Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môsê, Các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm (Lc 24, 44).

Suy niệm Tin Mừng tuần Bát Nhật Phục Sinh (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Suy niệm các ngày Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai Tuần Thánh đến Thứ Bảy Vọng Phục Sinh.

TẦM NHÌN MỚI VỀ ĐỨC GIÊSU KITÔ (Bài Suy Niệm Thứ 5 tuần V MC) - Mai Thi

Đức Giêsu càng mạc khải nguồn gốc thần linh của mình, thì người Dothái càng thấy kẻ đối diện chỉ là anh thợ mộc không hơn không kém. Đúng như lời Đức Giêsu trách người Dothái: Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này (Ga 8, 23).

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần V Mùa Chay & LỄ THÁNH CẢ GIUSE (Hiền Lâm).

các bài suy niệm từ Thứ hai đến Thứ Bảy tuần V Mùa Chay.