Suy Niệm Hằng Ngày

CẦN LÒNG TIN XỨNG HỢP NƠI ĐẤNG CỨU ĐỘ LOÀI NGƯỜI (Bài suy niệm Thứ 5 tuần IV MC) - Mai Thi

Cần đức tin vào Lời Chúa và tin vào nội dung của Kinh Thánh cùng với đường lối Thiên Chúa mạc khải xuyên suốt từ giao ước cũ sang giao ước mới mà đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa đối với con người là quà tặng Ngôi Lời nhập thể, nhờ Người chúng ta mới được ơn cứu độ.

Suy niệm Tin Mừng tuần IV Mùa Chay (Hiền Lâm).

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay.

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần III Mùa Chay (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần III Mùa Chay.

SỐNG THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC NHƯ VẬY (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần II MC) - Mai Thi

Kết thúc dụ ngôn là tình trạng đáng thương đối với nhà phú hộ, ông đã tự đánh mất ơn cứu độ chỉ vì ông đã sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình và lo ăn chơi hưởng thụ đến độ không còn nhìn thấy hay giả bộ không nhìn thấy để khỏi phải trợ giúp cho Lazarô.

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần II Mùa Chay (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần II Mùa Chay

MỐI TƯƠNG QUAN BA CHIỀU: CHÚA - TA - THA NHÂN (Bài Suy niệm Thứ 5 tuần I MC) - Mai Thi

Giáo huấn của Kinh thánh cần trở thành chuẩn mực cho đời sống người Kitô hữu chúng ta, và giá trị công phúc cũng như yếu tính của hành vi đó được đặt ở tầm mức phổ quát hơn.

Suy niệm Tin Mừng TUẦN I MÙA CHAY (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C: "CÁM DỖ" (M. Paul TG - Phước Hải)

...trong tất cả mọi cám dỗ, Chúa Giê-su đã dùng Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh để chiến thắng ma quỷ.