Suy Niệm Hằng Ngày

TUYÊN XƯNG NIỀM TIN MỌI NƠI MỌI LÚC (Bài Suy niệm Thứ 7 tuần XXVIII TN) - Mai Thi

Tuyên xưng niềm tin mọi nơi mọi lúc là đòi buộc đối với mỗi Kitô hữu, cũng là lời chứng hùng hồn nhất của chúng ta trong việc sống chứng tá và thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng. Chúa Giêsu đã hứa bảo đảm cho chúng ta khi dám sống cho Chúa. Người khẳng định rằng: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa (Lc 12, 8-9).

 

TUYÊN XƯNG NIỀM TIN MỌI NƠI MỌI LÚC

(Bài Suy niệm Thứ 7 tuần XXVIII TN)

 

Là những người đã chịu phép thanh tẩy, người Kitô hữu không chỉ tự hào vì mình là những người hạnh phúc sống tư cách con cái Cha trên trời nhưng còn ý thức về điều đã long trọng thề hứa trong ngày gia nhập Giáo Hội: từ bỏ ma quỉ để sống cho Thiên Chúa. Tuy nhiên lời cam kết của các Kitô hữu không phải là chuyện ngày xưa, chuyện đã rồi... nhưng mỗi ngày họ phải không ngừng lặp lại lời hứa quan trọng đó ở mọi lúc mọi nơi. Lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa và từ bỏ ma quỉ không hẳn là công thức trang trọng, tuyên xưng một lần trong nhà thờ.... nhưng chúng ta cần sống nó bằng cách thể hiện ra qua mọi khía cạnh trong đời sống của mỗi người, ở mọi thời điểm và môi trường khác nhau.

Tuyên xưng niềm tin mọi nơi mọi lúc là đòi buộc đối với mỗi Kitô hữu, cũng là lời chứng hùng hồn nhất của chúng ta trong việc sống chứng tá và thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng. Chúa Giêsu đã hứa bảo đảm cho chúng ta khi dám sống cho Chúa. Người khẳng định rằng: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa" (Lc 12, 8-9). Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, khi đối diện với những cơn gian nguy thử thách, giữa những lúc khổ đau cay đắng, dường như niềm tin tưởng vào Chúa bị chao đảo, hao mòn và có nguy cơ dám từ chối hay sống ngược lại những điều mình đã cam kết.

Thường thì phần lớn chúng ta không rơi vào trường hợp tỏ tường như nói trên nhưng rất nhiều khi miệng chúng ta vẫn tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhưng tư tưởng, lời nói hay việc làm trong cuộc sống thường ngày lại mâu thuẫn với những gì chúng ta tuyên xưng: ngôn hành bất nhất là vậy. Chúa Giêsu nhiều lần mạnh mẽ lên án lối sống giả hình, Người muốn chúng ta vừa tuyên xưng trên môi miệng vừa sống niềm tin mọi nơi mọi lúc. Hệ quả của lời giao ước giữa chúng ta với Chúa ở mọi lúc mọi nơi sẽ xây dựng đời sống người Kitô hữu ngày càng trưởng thành, giúp chúng ta không chỉ giữ đạo trong nhà thờ mà tư cách con cái Chúa được quang tỏa ra ở mọi lãnh vực trong đời sống. Ai cũng thấy có điều gì đó bất thường hay rất phản cảm khi ở trong nhà thờ chúng ta là những con chiên ngoan, nhưng giữa lòng cuộc đời, chúng ta lại biến thành một loài sói dữ.

Bên cạnh đó khi chúng ta tuyên xưng Chúa mọi lúc mọi nơi thì không phải chỉ giữ đạo lúc dễ dàng thuận lợi còn lúc khó khăn thì bỏ đạo hay lơ là cách nào đó nhưng trước sau như một với giao ước với Chúa. Một khi đã tuyên xưng niềm tin và cậy trông vào Thiên Chúa, cuộc đời chúng ta chính là một sự dấn thân, một hành động liên tục, được cống hiến trong mọi hoàn cảnh.

Ngoài ra, khi chúng ta đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa thì chúng ta không chỉ giữ đạo khi mình thích hay giữ đạo lúc có hứng thú; trái lại niềm tin đạt tới mức trưởng thành: một cách kiên trì và nghiêm túc suốt cuộc đời.

Tóm lại, là người Công Giáo, khi đã lãnh Bí Tích Rửa Tội, chúng ta xác tín được Chúa yêu thương, được Chúa huấn luyện và lời cam kết tuyên xưng Chúa mọi nơi mọi lúc trở thành một quyết định duy nhất và bền vững. Chọn Chúa, đi theo Chúa và thuộc về Chúa không chỉ là lời cam kết được công bố trên giấy tờ hay môi miệng nhưng cần đem ra thực hiện suốt hành trình đức tin của mình một cách liên tục và bền vững: ở mọi nơi mọi lúc, cho đến chết.

"Lạy Chúa Giêsu,

Sống cho Chúa thật là điều khó.

Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả

Để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa

Để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.

Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà

Để cây đời con sinh thêm hoa trái.

Chúa cương quyết chinh phục con

Cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình,

Ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan

Để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,

Dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng

Trước khi con tập sống cho Chúa

Và thuộc về Chúa

Thì Chúa đã sống cho con

Và thuộc về con từ lâu. Amen".

(Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ - Rabbouni, số 30).

 

Mai Thi