Suy Niệm Theo Chủ Đề

HAI SỰ SÁM HỐI... (Hiền Lâm)

“Tinh thần sám hối Mùa Vọng và tinh thần sám hối Mùa Chay khác nhau thế nào?

MỘT VÀI TÌM HIỂU VÀ SUY TƯ VỀ THIÊN THẦN

GLCG dạy chúng ta có hai loài thượng đẳng được Thiên Chúa tạo nên, đó là thiên thần và loài người. Một bên thì liêng liêng vô hình vô tướng và vĩnh cửu và một bên thì hữu hình và giới hạn.

Một vài suy tư về BIẾN CỐ TRUYỀN TIN (Hiền Lâm)

Biến cố truyền tin chói sáng lên với ba nét đẹp của Đức Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”.

Tĩnh huấn tại La-vang: "CHÚA THÁNH THẦN - NGỌN LỬA TÌNH MẾN"

Trong một thân thể, mà một bộ phận bị đau thì cả thân thể đều đau. Các bộ phận không phát triển chung trong sự hài hòa mà chỉ lo cho mình phình to ra hay co rúm lại thì biến thân thể thành quái thai, thành quái vật, thành dị nhân và bệnh tật rồi chết sớm.

Tìm hiểu: "NGƯỜI NỮ KHẢI HUYỀN"

Hình ảnh Đức Maria hồn xác về trời cũng có ý nói lên rằng, sau Đức Kitô, hình ảnh một nữ giới được cất nhắc lên như là một sự tiến lên trong sự bình đẳng hiểu theo cả nghĩa tinh thần lẫn thể xác.

Tại sao Chúa lại cho phép có các cuộc tấn công? (linh mục Nicolas Buttet, 2016-07-15)

Chúng ta biết rằng, từ thập giá Chúa Kitô, số phận của con người và của Chúa gắn kết với nhau...