Suy Niệm Theo Chủ Đề

BÀI SUY NIỆM CẦU CHO ĐẠI DỊCH CHẤM DỨT CỦA ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

Suốt hai năm qua, thế giới như con thuyền lênh đênh trên mặt đại dương mênh mông. Đại dịch covid-19 như cơn bão dữ dội muốn nhấn chìm con thuyền. Quả thật, trong lịch sử chưa có trận dịch nào lan rộng như thế. Đã lan tới 222 quốc gia. Đã gây nên những thiệt hại khủng khiếp. Tính đến cuối năm 2020 số thiệt hại kinh tế đã vượt mức 22.000 tỷ USD. Nó khiến cả thế giới đình trệ.

Thứ Năm Tuần Thánh 2020: GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG TRONG TÂM DỊCH COVID -19 - Cha Viện trưởng Đaminh Savio CSNQ

Thầy mà rửa chân con sao, không đời nào con chịu đâu! Rồi hành động đó đã làm các ông kinh ngạc vì đang làm sụp đổ khỏi các ông các thứ ngẫu tượng. Ngẫu tượng quyền hành: người làm lớn thì thống trị; Ngẫu tượng đặt mình là trung tâm: người làm lớn thì ngồi chỗ cao, chỗ nhất trong hội đường; Ngẫu tượng về các thứ ảo danh

THỨ 6 TUẦN THÁNH: THÔI ĐỪNG GIẾT CHÚA (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Nếu chúng ta có mặt hôm xử án Chúa, có lẽ chúng ta cũng đã kết án Chúa. Vì tuy chúng ta không thù ghét Chúa như các thượng tế và biệt phái, nhưng chúng ta có thể giống Philatô nhập nhằng trong thái độ.

NGÀY TOÀN QUỐC CẦU NGUYỆN XIN CHÚA CHẤM DỨT ĐẠI DỊCH (ĐỨC TGM GIUSE NGÔ QUANG KIỆT)

Trong cơn đại dịch khốn khổ, Chúa vẫn đang ở đây với chúng ta. Chúa lẫn trong những người bị cưỡng bức cách ly trong những chung cư ở Vũ hán. Trong những người chết cô đơn không có một người thân bên cạnh. Trong những người sợ hãi kêu la khóc lóc. Trong những người vô gia cư muốn về mà không có nhà. Đó là những ngọn Núi Sọ. Trên đó Chúa vẫn đang treo mình với chúng ta.

HAI SỰ SÁM HỐI... (Hiền Lâm)

“Tinh thần sám hối Mùa Vọng và tinh thần sám hối Mùa Chay khác nhau thế nào?

MỘT VÀI TÌM HIỂU VÀ SUY TƯ VỀ THIÊN THẦN

GLCG dạy chúng ta có hai loài thượng đẳng được Thiên Chúa tạo nên, đó là thiên thần và loài người. Một bên thì liêng liêng vô hình vô tướng và vĩnh cửu và một bên thì hữu hình và giới hạn.