Suy Niệm Theo Chủ Đề

SUY TƯ VỀ MẸ MARIA QUA BIẾN CỐ MẸ SINH HẠ CHÚA GIÊ-SU (Hiền Lâm).

...sự thinh lặng chiêm niệm như là một sự đi ngược dòng chống lại sự ồn ào của những biến động xã hội, mà sự ồn ào đó đã làm cho con người không thể lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và tiếng nói của lương tâm.

Lễ Chúa Thăng Thiên

´Lên ngồi bên hữu Thiên Chúa` có nghĩa là tham dự vào không gian ấy của Thiên Chúa. …

CHÂN DUNG THÁNH CẢ GIUSE (Hiếu Liêm)

Tình yêu giữa thánh cả Giuse và Mẹ Maria là mối tình mật thiết giữa hai tâm hồn cao thượng và thánh thiện. Đó là một cuộc hôn phối thiêng liêng thanh khiết không thể diễn tả được.

Ý NGHĨA MÙA VỌNG

Mùa Vọng có hai đặc tính : vừa là mùa chuẩn bị lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi” (Những quy luật tổng quát về năm Phụng Vụ và Niên Lịch, số 39).