Suy tư từ Thánh Kinh

THÁNH KINH và ĐỨC MARIA (Hiền Lâm)

Hội Thánh bước đi trong thế giới, song hành để chia sẻ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng” với nhân loại, hầu cho muôn người ý thức sự hiện hữu của Thiên Chúa và hướng mọi người về ơn cứu độ.