TẢN MẠN

NGÀY CỦA MẸ

Ngày của mẹ nhớ về mẹ...

Ý NGHĨA LỄ LÁ - 9 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LỄ LÁ

Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu.

CHIẾC ÁO DÒNG

Áo Dòng không làm nên “thầy tu”, nhưng chỉ là phương tiện giúp chúng ta nên thánh.

Tản mạn: XUÂN CUỘC ĐỜI (Lm. Hiền Lâm)

...mùa xuân là mùa của một sự khởi đầu mới của ước mơ, của hy vọng và của niềm vui… nói tắt, mùa xuân là một sự khởi đầu lại của vũ trụ, của sinh linh vạn vật và của con người với bao niềm vui, ước mơ và hy vọng.

CÁC BIỂU TƯỢNG GIÁNG SINH

Các Biểu tượng nói lên ý nghĩa Giáng Sinh

MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI

Chỉ cần một chút thôi...

LỊCH SỬ VÒNG HOA VÀ NẾN MÙA VỌNG

Lịch sử vòng hoa và nến mùa vọng