TẢN MẠN

CẢM MẾN TÌNH MẸ

Nép mình bên Mẹ dấu yêu, an tâm tin tưởng dâng lên cuộc đời