TẢN MẠN

NGÀY CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU

CON MUỐN ĐI TU

 

KHẮC KHOẢI

 

Vào một đêm trăng thu

Quỳ trước Chúa Giêsu

Rồi suy gẫm đời tu

Nhớ lại thủa xu xu

Chưa biết gì đời tu

Vào một ngày cuối thu

Quý Soeur giúp xứ rủ

Vào tìm hiểu đời tu

Rồi về quyết định tu

Đi chia tay chúng zu

Chúng nó bảo: “mày ngu”

Đi tu giống ở tù

Trong mình chẳng cắc xu

Cuộc sống cứ lu bu

Không có giờ ngao du

Mà tôi cứ muốn “ngu”

Vì yêu mến Giêsu

Tôi tình nguyện ở tù

Đời chỉ là phù du

Còn mãi là Giêsu

Xin ánh sáng cư ngụ

Biến con thành hoa nụ

Chớm nở trong Giêsu

Ôi! Hạnh phúc đời tu

Bên Chúa con gật gù

Giờ vẫn chưa khấn tu

Lạy Mẹ Chúa Giêsu

Con yếu đuối mặc dù

Mẹ vẫn thương ấp ủ

Luôn dõi bước con tu.

(Cú Mèo, Phước Thiên)

 

VIDEO: CON MUỐN ĐI TU