TẢN MẠN

NGÀY LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI NÓI VỀ "MẸ!"

Chúng ta không những chỉ có một người mẹ ở trần gian, nhưng chúng ta còn có Đức Maria là Mẹ luôn cầu bầu và che chở chúng ta.

 

MẸ !

 

Khi ba tôi mất, một cha dòng đã nói với tôi: “Từ Nay, con có thánh Giuse là ba của con rồi”. Khi mẹ tôi ra đi, tôi không được gặp cha, nhưng trong thâm tâm, cha nhắn nhủ tôi: “Từ nay, con có Đức Maria là Mẹ của con”.

Người kitô hữu chúng ta thường mong được chết vào ngày thứ bảy hoặc một ngày lễ Đức Mẹ nào đó. Tại sao vậy? Vì chúng ta mong được Mẹ làm trạng sư trước tòa Chúa.

Đạo đức bình dân của chúng ta là lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi tóm tắt các màu nhiệm của Đức Kitô.

Dòng Xitô có truyền thống tôn sùng Đức Maria, do ảnh hưởng của thánh Bênađô - cây đàn của Đức Maria. Các Cộng đoàn đều mang tên Thánh Mẫu. Mỗi thành viên khi vô nhà tập, đề

u lấy tên thánh là Maria, để xin Đức Mẹ chuyển cầu cho trước tòa Chúa.

Chắc chắn trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng có cảm nghiệm về tình Mẫu tử, sự 

10438579 380000822167453 7890592911043344549 n

che chở, dẫn dắt của Mẹ.

 

Xin được mượn lời của thánh Bênađô để kết:

“Bước theo Mẹ, bạn không lạc lối

Khẩn cầu Mẹ, bạn không thất vọng

Nhớ tên Mẹ, bạn không mê lầm

Tựa vào Mẹ, bạn không sợ ngã

Mẹ chở che, bạn không khiếp sợ

Mẹ dẫn dắt, bạn không nản lòng

Nhờ ơn Mẹ, bạn về đến bến”.

        Mây Trắng, Phước Thiên