TẢN MẠN

NHỮNG KHUÔN MẶT BẠO LỰC - SUY NIỆM THỨ 6 TUẦN THÁNH

Có rất nhiều khuôn mặt được thể hiện trong cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu, tôi thuộc khuôn mặt nào?