TẢN MẠN

TÌNH NGHĨA - SUY NIỆM SÁNG SỚM PHỤC SINH

...Chính giây phút không ngờ ấy, tình nghiã giữa Đức Giêsu phục sinh và người môn đệ trung tín Maria Mácđala đã gọi tên nhau: “Maria!” - “Rápbuni, Lậy Thầy!”.