TẢN MẠN

Tản mạn: XUÂN CUỘC ĐỜI (Lm. Hiền Lâm)

...mùa xuân là mùa của một sự khởi đầu mới của ước mơ, của hy vọng và của niềm vui… nói tắt, mùa xuân là một sự khởi đầu lại của vũ trụ, của sinh linh vạn vật và của con người với bao niềm vui, ước mơ và hy vọng.

CÁC BIỂU TƯỢNG GIÁNG SINH

Các Biểu tượng nói lên ý nghĩa Giáng Sinh

MỘT CHÚT TRONG CUỘC ĐỜI

Chỉ cần một chút thôi...

LỊCH SỬ VÒNG HOA VÀ NẾN MÙA VỌNG

Lịch sử vòng hoa và nến mùa vọng

NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Đừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy.

TRUYỆN KỂ KHÔNG DẤU: "200 NĂM SAU..."

Mong sao, mai sau con nên như Sœur

NGÀY LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI NÓI VỀ "MẸ!"

Chúng ta không những chỉ có một người mẹ ở trần gian, nhưng chúng ta còn có Đức Maria là Mẹ luôn cầu bầu và che chở chúng ta.

Chiện dzui: THÁNH VÀ THẰNG (Hiền Lâm)

Hôm nay 02-10 lễ thiên thần ta cùng kể chuyện thiên thần nào...