Thơ Ca

Chùm thơ "DUYÊN THẬP TỰ" của thi sĩ Mai Duyên Thập Tự - Gioan Thánh giá Phạm Ghy Tạc

Mời các bạn đến với hồn thơ của chị Thiên Triệu như một giao cảm linh ước cùng Chị đến với “Đấng con đã tôn thờ mến yêu. Đấng đã cùng con hôm nay hát câu sắt cầm”.

GIỚI THIỆU TRANG THƠ

Chào mừng các bạn đến với trang thơ của Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam