Thông điệp

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - NĂM 2019

“Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” 

Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Mùa Chay năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng Ba. Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được ấn ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, Lễ Thánh Luca Tông Đồ Thánh Sử. Tuy nhiên, sáng ngày 7 tháng 2, 2017, Đức Ông Dal Toso, Tổng thư ký Bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, mới giới thiệu sứ điệp này trong một cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Thông điệp "LAUDATO SI", của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.

THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ VỀ VIỆC “CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG”