Thông điệp

THÔNG ĐIỆP "MENSE MAIO – TRONG THÁNG 05” CỦA ĐTC PHAOLO VI

Khi tháng 05 đang đến gần, tức tháng mà các tín hữu biểu lộ lòng sùng mộ cách đặc biệt với Đức Maria, tâm hồn Tôi vui mừng khi nghĩ tới những cảnh tượng đầy xúc động của Đức Tin và Đức Ái mà chúng sắp sửa diễn ra trên toàn thế giới để tôn kính Nữ Vương Thiên Đàng. Trong thực tế, đây chính là tháng mà những lời ca khẩn nguyện và tôn vinh Đức Maria sẽ vang lên cách rộn ràng và nồng say hơn bao giờ hết trên khắp Giáo hội cũng như trong tâm hồn các Ki-tô hữu. Và đây cũng là tháng mà mọi ân sủng phát xuất từ lòng nhân hậu của Thiên Chúa sẽ được tuôn đổ cách dồi dào từ ngai vinh hiển của Ngài.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - NĂM 2019

“Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” 

Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Mùa Chay năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng Ba. Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được ấn ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, Lễ Thánh Luca Tông Đồ Thánh Sử. Tuy nhiên, sáng ngày 7 tháng 2, 2017, Đức Ông Dal Toso, Tổng thư ký Bộ phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, mới giới thiệu sứ điệp này trong một cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

Thông điệp "LAUDATO SI", của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô.

THÔNG ĐIỆP LAUDATO SI CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ VỀ VIỆC “CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG”