THƯ VIỆN

HỒN TU VÀO THƠ - M. Justino Nguyễn Xuân Sĩ -TP

Đời tu là một điệp khúc kiên trì, cho tim uống chút vị thì mát trong lòng. Tu, thơ nay nhập một dòng, yêu người mến chúa mặn nồng nên thơ

HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM NGƯỜI KITÔ HỮU

Lm. Vincent Trần văn Bằng, O.Cist.

8 CUNG HÁT THÁNH VỊNH

Ban PV&TN Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia thực hiện năm 2008