THƯ VIỆN

LỊCH SỬ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA (2003)

Lịch Sử Hội Dòng Xitô Thánh Gia được thực hiện năm 2003

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Thiên Chúa, thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp (St 1,31)

SỬA LỖI

Tất cả phải có bổn phận sửa lỗi cho nhau và giúp nhau thăng tiến.Không bỏ mặc nhau mà là dìu nhau tiến bước. Sửa lỗi cho nhau không chỉ với tội lớn mà ngay cả với những tội nhỏ cũng cần phải nhắc nhở, được giúp cải thiện

BÌNH AN ( Tuệ Mẩn)

Là người công giáo chúng ta may mắn vì có Thiên Chúa luôn trao ban bình an cho mỗi người.

TÌNH BẠN TRI KỶ

Với tôi, tôi cũng có một người bạn tri kỷ, tình bạn tri kỷ đó quan trọng hơn cả, nếu ngày nào đó mà không có tình bạn, thì chắc hẳn những ngày ấy là những ngày buồn tủi nhất cuộc đời tôi