THƯ VIỆN

Bài ca YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU (Sáng tác: Hiền Lâm)

Chủ đề THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ tại Phước Lý

 

Yêu như Thầy đã yêu (Vocal)

Yêu như Thầy đã yêu (Karaoke - Melory)

 

Video Thánh Lễ Truyền Chức

 

PK 1.
Thầy ở trong Cha,
Cha ở trong Thầy,
Thầy là hiện thân
của Yêu Thương
mãi dâng tràn hai đầu thời gian,
mở cho đời ân tình trời cao.
Yêu thương trọn niềm:
Thầy chọn anh em,
Từ lòng nhân gian
để ở lại trong một Tình Yêu,
hiến thân mình như Thầy đã yêu.

ĐK:
Chính Thầy gọi anh em bước lên
để cộng tác chăn dắt đoàn chiên,
dẫn về đồng cỏ xanh suối lành.
Trọn đời theo gương Thầy Chí Thánh
hiến trao mình nên lễ toàn thiêu,
yêu hết mình như Thầy đã yêu.

PK 2.
Mời gọi anh em,
kết hiệp với Thầy:
tựa cành liền cây
từ thân nho
để nên một trong Thầy cùng Cha,
trổ sinh nhiều hoa lợi đầy tay.
Ai tin nơi Thầy
thì được Cha thương,
được Người ân ban.
Cứ vững lòng tin tưởng cậy trông,
Hiến thân mình như Thầy đã yêu.

ĐK:

PK 3.
Tình nào trao ban
cao quý cho bằng,
tình người vì yêu
mà dâng trao
trót cuộc đời cho người mình yêu,
hiến thân mình chết vì tình yêu.
Yêu thương gian trần
mà Thầy trao ban,
một điều răn mới
ấy chính là giới luật tình yêu:
hiến thân mình như Thầy đã yêu.

ĐK:

PK 4.
Thầy gọi anh em
nên bạn hữu Thầy,
để rồi từ đây
về muôn phương
mãi loan truyền ân tình trời cao,
dẫn đưa người trở về đường ngay.
Yêu thương đến cùng
ở lại dương gian,
Thầy đã trao ban
Phép Thánh Thể cao cả huyền siêu,
hiến thân mình cho đời vì yêu.