THƯ VIỆN

HẠNH CÁC THÁNH

THÁNG 12
Ngày 31 - Thánh Giáo Hoàng Sylvester I
Ngày 29 - Thánh Thoma Beckét
Ngày 28 - Các Thánh Anh Hài, tử đạo
Ngày 27 - Thánh Gioan Tông Ðồ, tác giả sách Tin Mừng
Ngày 26 - Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi
Ngày 23 - Thánh Gioan Kanty, linh mục
Ngày 21 - Thánh Pherô Canasiô, Lm TSHT; Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc (1795 – 1839); Thánh Phêrô Trương Văn Thi (1763 – 1839), Lm TđVN

Ngày 19 - Đaminh Bùi Văn Úy (1812-1839); Thánh Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu, (1790-1839); Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới (1806-1839); Thánh  Tôma Nguyễn Văn Đệ (1811-1839); Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh (1813-1839)
Ngày 18 - Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ; Thánh Phêrô Trương Văn Đường; Thánh Phêrô Vũ Truật, Thày giảng, TđVN
Ngày 14 - Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 13 - Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo
Ngày 11 - Thánh Ðamaso I, Giáo hoàng và Thánh David, Đan sĩ

Ngày 10 - Thánh Simon Phan Đắc Hòa - Y Sĩ (1774-1840)

Ngày 09 - Thánh Gioan Diego

Ngày 07 - Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (339-397)
Ngày 06 - Thánh Nicôla, Giám mục và Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy giảng, Tử đạo VN (1832-1861)
Ngày 05 - Thánh Sabas, Viện phụ và Thánh San Galgano, Ẩn tu
Ngày 04 - Thánh Gioan Damasceno, Linh mục, TSHT (676-754)
Ngày 03 - Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục
Ngày 01 - Chân Phước Charles De Foucauld (1858-1916)

THÁNG 11
Ngày 30 - Thánh André, Tông đồ và Thánh Giuse Marchand Du, Linh mục Thừa sai, Tử đạo VN (1803-1835)

Ngày 28 - Thánh Anrê Trần Văn Trông - Quân Nhân (1814-1835) và Thánh Catarina Laboure, Trinh Nữ

Ngày 26 - Thánh Gioan Berchmans, Tu sĩ - Thánh Tôma Ðinh Viết Dụ và Thánh Ða Minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục, Tử đạo VN (1839)

Ngày 25 - Ngày 25/11: Thánh Catharina Alexanđria, Trinh nữ, Tử đạo
Ngày 24 - Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa - Linh mục,Tử đạo (1790-1838); Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm - Linh mục, Tử đạo (1761-1838); Thánh Phêrô Dumoulin Borie Cao - Giám Mục, Tử đạo (1808-1838)

Ngày 23 - Thánh Clementê I, Gáo hoàng, Tử đạo và Thánh Columbano, Viện phụ.
Ngày 22 - Thánh Cecilia, trinh nữ, Tử đạo
Ngày 21 - Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình Trong Ðền Thờ
Ngày 20 - Thánh Phanxicô Xavier Nguyễn Cần
Ngày 19 - Thánh Mechthilđê, Nữ Đan Sĩ

Ngày 18 - Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô Và Đền Thờ Thánh Phaolô Ở Rôma

Ngày 17 - Thánh Eelizabeth Hungary
Ngày 16 - Thánh Giéc-tru-đê Cả, Nữ Đan Sĩ
Ngày 15 - Thánh An-béc-tô Cả, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (2)
Ngày 15 - Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (1)
Ngày 12 - Thánh Giô-xa-phát, giám mục, tử đạo
Ngày 11 - Chân Phúc Vinh-sơn Êu-gê-ni-ô Bossilkov Giám Mục, Tử Đạo (2)
Ngày 11 - Thánh Martinô, giám mục (1)
Ngày 9 - Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Gio-an Lateran (2)
Ngày 9 - Cung Hiến Vương Cung Thánh Ðường Latarênô, lễ kính (1)
Ngày 7 - Thánh En-ghen-béc-tô Giám Mục Thành Cologne, Tử Đạo
Ngày 4 - Thánh Carôlô Bôrômêo, giám mục
Ngày 3 - Thánh Hu-béc-tô Giám Mục Thành Liège (2)
Ngày 3 - Thánh Martinô de Porres, tu sĩ (1)
Ngày 2 - Đại Lễ Cầu Nguyện Cho Những Người Đã Qua Đời
Ngày 1 - Đại Lễ Kính Các Thánh
Ngày 1 - Lễ các Thánh

THÁNG 10
Ngày 31 - Thánh Phô-ê-lân Giám Mục Tử Đạo
Ngày 28 - Thánh Simon Và Juđa Tông Ðồ
Ngày 29 - Thánh Thêođo Viện Phụ
Ngày 27 - Thánh Vôn-pha-đô Ẩn Sĩ, thành Augsburg
Ngày 24 - Thánh An-tôn Maria Claret (2)
Ngày 24 - Thánh Antôn Maria Claret,giám mục (1)
Ngày 23 - Thánh Gioan Ca-pét-ra-nô, Linh mục
Ngày 22 - Thánh Maria Salômê
Ngày 20 - Thánh Vi-ta-lít, Giám mục Salzburg
Ngày 19 - Thánh Gioan Budwig,linh mục,Thánh Isaac Jogues, linh mục và các bạn tử đạo
Ngày 18 - Thánh Lu-ca Tác Giả Tin Mừng (2)
Ngày 18 - Thánh Luca, Tác Giả Sách Tim Mừng (1)
Ngày 17 - Thánh Ignatio Antiochia,giám mục,tử đạo
Ngày 16 -Thánh Margareta Maria Alacoque
Ngày 16 - Thánh Hedwig,nữ tu
Ngày 15 - Thánh Têrêxa Jêsu,trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 14 - Thánh Calitô,giáo hoàng tử đạo
Ngày 13 - Thánh Ê-đu-a hoàng đế nước Anh
Ngày 11 - Thánh Bru-nô I, Giám Mục thành Köln
Ngày 9 - Thánh Ðiônixiô, và các bạn tử đạo
Ngày 9 - Thánh Gioan Lêônađô, linh mục, ngày 09/10
Ngày 7 - Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi (2)
Ngày 7 - Lễ Ðức Mẹ Mân Côi (1)
Ngày 6 - Thánh Rê-na-tô Giám Mục
Ngày 6 - Thánh Brunô, Linh Mục
Ngày 5 - Thánh Pla-xi-đô Viện Phụ Và Các Bạn Tử Đạo
Ngày 3 - Thánh Phanxicô Assisi
Ngày 2 - Các Thiên Thần Hộ Thủ
Ngày 1 - Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

THÁNG 9
Ngày 30 - Thánh Giêrô-rô-ni-mô,linh mục,tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 29 - Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần: Mi-ca-e, Ga-bri-en, Ra-pha-en
Ngày 29 - Thánh Đa-minh Ibáñez, Gia-cô-bê Kyushei Tomonaga, Laurentiô Ruiz và Các Bạn Tử Đạo Dòng Đa-minh
Ngày 28 - Thánh Vin-xet-lao, tử đạo
Ngày 27 - Thánh Vinh-sơn Phaolô,linh mục
Ngày 26 - Thánh Cosma và Ðamianô tử đạo
Ngày 21 - Thánh Mathêu, Tác Gỉa Sách Tin Mừng
Ngày 21 - Tuổi Thơ,
(Tết Trung Thu - Ngày Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi)
Ngày 20 - Thánh Andrew Kim Taegon, PhaoLô Chong Hansang và Các Bạn Tử Ðạo
Ngày 19 - Thánh Gia-nu-a-riô,giám mục, tử đạo
Ngày 17 - Thánh Roberto Bellaminô
Ngày 16 - Thánh Gio-an Mai-san Tu sĩ, Op*
Ngày 16 - Thánh Co-nê-liô,giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô,tư.û đạo
Ngày 15 - Lễ Ðức Mẹ sầu Bi
Ngày 14 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Bài 2
Ngày 14 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Bài 1
Ngày 13 - Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục - Tiến Sĩ Hội Thánh (2)
Ngày 13 - Thánh Gioan Kim Khẩu,giám mục,tiến sĩ Hội Thánh (1)
Ngày 08 - Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, (Bài 2)
Ngày 08 - Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, (Bài 1)
Ngày 03 - Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 01 - Thánh Ê-gi-đi-ô Viện Phụ


THÁNG 8
Ngày 31 - Thánh Rai-mun-đô Nonnatus
Ngày 30 - Thánh Phê-li-xi Linh Mục và Thánh A-đa-út-tô Tử Đạo
Ngày 29 - Lễ Kính Thánh Gio-an Tẩy Giả Bị Trảm Quyết (2)
Ngày 29 - Thánh Gioan Tẩy Gỉa Bị Trảm Quyết (1)
Ngày 28 - Thánh Âu-Tinh
Ngày 27 - Thánh Nữ Monica (3)
Ngày 27 - Thánh Monica (2)
Ngày 27 - Thánh Nữ Monica (1)
Ngày 26 - Thánh Sê-phê-ri-nô Giáo Hoàng Tử Đạo
Ngày 25 - Thánh Louis IX Hoàng Đế (2)
Ngày 25 - Thánh Lu-y, Vua Nước Pháp (1)
Ngày 25 - Thánh Giuse Ca-la-xan, Linh Mục
Ngày 24 - Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ (2)
Ngày 24 - Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Ðồ (1)
Ngày 23 - Thánh Rosa Lima (2)
Ngày 23 - Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh Nữ (1)
Ngày 22 - Đức Maria Trinh Nữ Vương (3)
Ngày 22 - Lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương (2)
Ngày 22 - Ðức Maria Nữ Vương (1)
Ngày 21 - Thánh Piô X Giáo Hoàng (2)
Ngày 21 - Thánh Piô X, Giáo Hoàng (1)
Ngày 20 - Thánh Bê-na-đô, Viện Phụ
Ngày 20 - Thánh Bernađô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh, (Bài 2)
Ngày 20 - Thánh Bê-na-đô, Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, (Bài 3)
Ngày 19 - Thánh Gioan Eudê
Ngày 17 - Thánh Hy-a-xin, Linh Mục
Ngày 16 - Thánh Tê-phanô nước Hung Gia Lợi
Ngày 15 - Đại Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (2)
Ngày 15 - Lễ Ðức Mẹ Lên Trời (1)
Ngày 14 - Thánh Maximiliano Kolbe, Lm Tử Đạo (2)
Ngày 14 - Thánh Mắc-xi-mi-li-a Maria Kô-bê, linh mục tử đạo (1)
Ngày 13 - Thánh Pon-xi-a-nô và Thánh Hip-pô-li-tô Tử Đạo
Ngày 11 - Thánh Nữ Clara
Ngày 10 - Thánh Lôrensô, (Bài 2)
Ngày 10 - Thánh Lô-ren-xô, Phó tế, tử đạo
Ngày 8 - Thánh Ðaminh linh mục (Bài 2)
Ngày 8 - Thánh Ða-minh, linh mục
Ngày 4 - Thánh Gioan Vianey (2)
Ngày 4 - Thánh Gioan Vianney (1)
Ngày 1 - Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (updated 22-7-2005)
Ngày 1 - Thánh An phong sô Đệ Li-gu-ô-ri-ô
Ngày 1 - Thánh An-phong-sô, Ðấng sáng lập dòng CCT


THÁNG 7
Ngày 31 - Thánh Gécmanô Giám Mục (2)
Ngày 31 - Thánh Ignatiô Lôyôla (1)
Ngày 30 - Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh
Ngày 29 - Thánh Lazaro Thành Betania
Ngày 28 - Thánh Nazariô và Thánh Xenxiô Tử Đạo
Ngày 26 - Thánh Gioan Kim Và Anna 
Ngày 25 - Thánh Giacôbê Tông Ðồ 
Ngày 23 - Thánh Brigitta
Ngày 22 - Thánh Nữ Maria Mađalêna (2)
Ngày 22 - Thánh Nữ Maria Nađalêna (1)
Ngày 21 - Thánh Laurenso Brindisi
Ngày 18 - Thánh Ca-mi-lô Len-Li
Ngày 17 - Thánh A-lê-xù
Ngày 16 - Ðức Bà Núi Carmêlô
Ngày 15 - Thánh Bônaventura, Giám mục TSHT
Ngày 14 - Thánh Camillo, linh mục
Ngày 11 - Thánh Biển Đức Viện Phụ
Ngày 9 - Thánh Augustinus Zhao Rong và Các Bạn Tử Đạo Người Trung Hoa
Ngày 8 - Chân Phúc Êu-giê-ni-ô III Giáo Hoàng
Ngày 6 - Thánh Maria Goretti Trinh Nữ Tử Đạo

Ngày 5 - Thánh Antôn Maria Dacaria
Ngày 4 - Thánh Êlisabeth Lusitania
Ngày 3 - Thánh Tôma, Tông Ðồ 


THÁNG 6
Ngày 30 - Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi của Giáo đoàn Rô-ma (2)
Ngày 30 - Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi Của Giáo đoàn Roma (1)
Ngày 29 - Thánh Phê-rô và Phao-lô (2)
Ngày 29 - Thánh Phêrô và Phaolô (1)
Ngày 28 - Thánh Irene, Giám mục, Tử đạo
Ngày 24 - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Ngày 21 - Thánh Louis Gonzaga
Ngày 19 - Thánh Romualđô (2)
Ngày 14 - Chân Phước Gerardo, Đan sĩ
Ngày 13 - Thánh Antôn Padova, Linh Mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 13 - Thánh An-tôn Padua (2)
Ngày 13 - Thánh Antôn Padova
Ngày 11 - Thánh Barnaba Tông Đồ
Ngày 9 - Thánh Ephrem Phó Tế
Ngày 6 - Thánh Nôbertô
Ngày 5 - Thánh Bonifacio - Giám Mục Tử Đạo
Ngày 5 - Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm: Thánh Đaminh Toại và Đaminh Huyên, Gd, TđVN
Ngày 3 - Thánh Carloro Và Các Bạn Tử Đạo (2)
Ngày 3 - Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn Tử Ðạo
Ngày 2 - Thánh Marcellino và Phêrô

Ngày 1 - Thánh Hanibal, Linh mục

Ngày 1 - Thánh Justino - Tử Đạo

THÁNG 5
Ngày 31 - Ðức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét
Ngày 30 - Thánh Phéc-đi-nan-đô III vua nước León-Castilia

Ngày 28 - Thánh Gécmanô Giám Mục

Ngày 28 - Thánh Phaolô Hạnh, Giáo dân, TđVN

Ngày 27 - Thánh Augustinô Cantorbéry
Ngày 26 - Thánh Philipphê Nêri
Ngày 25 - Thánh Urbano I Giáo hoàng, Tử đạo
Ngày 21 - Thánh Christophe de Magallanes
Ngày 20 - Thánh Bernađinô Thành Siêna
Ngày 14 - Thánh Matthias, Tông Ðồ
Ngày 13 - Lễ Kính Đức Mẹ Fatima
Ngày 13 - Lễ Ðức Mẹ Fatima
Ngày 11 - Thánh Ô-Đi-Lông Viện Phụ Đan Viện Cluny
Ngày 3 - Thánh Philipphê và Giacôbê Tông Ðồ
Ngày 2 - Thánh Athanasiô
Ngày 1 - Thánh Giuse Thợ

Tháng 5 - tháng Đức Mẹ


THÁNG 4
Ngày 30 - Thánh Piô V
Ngày 30 - Thánh Catharina Thành Siena (2)
Ngày 28 - Thánh Phêrô Maria Chanel
Ngày 27 - Thánh Zita, Trinh nữ
Ngày 24 - Thánh Fidele Sigmaringens
Ngày 23 - Thánh Georgiô Tử Đạo – Thánh Adalbert, Giám mục
Ngày 21 - Thánh Anselmô
Ngày 13 - Thánh Matinô I
Ngày 8 - Thánh Stanislao

Ngày 8 - Thánh Thánh Julie Billiart
Ngày 7 - Thánh Gioan  Lasan, Linh mục

Ngày 7 - Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Lm TđVn
Ngày 6 - Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
Ngày 5 - Thánh Vinh sơn Ferrier
Ngày 4 - Thánh Isođôrô, Giám mục Tiến sĩ Hội thánh
Ngày 2 - Thánh Phanxicô đệ Phaolô

Ngày 1 - Thánh Hu-gô Giám mục Thành Grenoble

THÁNG 3
Ngày 25 - Lễ Truyền Tin
Ngày 19 - Thánh Giu-se thành Nazareth (2)
Ngày 19 - Thánh Giuse (1)
Ngày 18 - Thánh Si-ri-lô
Ngày 17 - Thánh Patricio, Giám mục
Ngày 15 - Thánh Clémente, Tu sĩ Linh mục
Ngày 8 - Thánh Gioan Thiên Chúa, Tu Sĩ
Ngày 7 - Thánh Perpêtua và Phêlixita, Tử Ðạo

Ngày 5 - Thánh Gioan Giuse Thánh Giá, linh mục

Ngày 4 - Thánh Casimiro, Linh mục


THÁNG 2
Ngày 23 - Thánh Polycarpe, Giám mục, Tử đạo
Ngày 22 - Lập Tông Toà Thánh Phêrô
Ngày 21 - Thánh Phêrô Đamianô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 19 - Thánh Bô-ni-pha-xi-ô Giám Mục thành Lausanne
Ngày 17 - Thánh Constanxia, Trinh Nữ
Ngày 17 - Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Ngày 14 - Thánh Cyrillô và Thánh Mêthôđiô
Ngày 13 - Thánh Phaolô Lê Văn Lộc - Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục Tử đạo Việt nam
Ngày 10 - Thánh Scolastica

Ngày 09 - Chân phước Eusebia Palomino
Ngày 8 - Thánh Josephine Bakhita

Ngày 6 - Thánh Phaolô Miki, linh mục và các bạn tử đạo
Ngày 5 - Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo
Ngày 4 - Thánh Catarina Ricci, Trinh nữ
Ngày 2 - Thánh Théophane Vénard Ven


THÁNG 1
Ngày 31 - Thánh Gioan Bosco, linh mục, ngày 31/01
Ngày 28 - Thánh Toma Aquino, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 27 - Thánh An-Giê-LA Mê-Ri-Si, ngày 27/01
Ngày 26 - Thánh Rô-béc-tô Tổ Phụ Dòng Xi-tô
Ngày 25 - Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở lại, ngày (1)
Ngày 25 - Lễ Kính Cuộc Hoán Cải Của Thánh Phao-lô Tông Đồ (2)
Ngày 24 - Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 22 - Chân phước Laura Vicuna, Trinh nữ
Ngày 22 - Thánh Matheu Alonso Đậu; Phanxico Fredrichs Tế, Tđ VN 
Ngày 22 - Thánh Vinh sơn, phó tế, tử đạo
Ngày 21 - Thánh Ages, trinh nữ, tử đạo 
Ngày 20 - Thánh Fabianô,giáo hoàng, tử đạo và Thánh Sebastiano, Tử đạo
Ngày 17 - Thánh Antôn, viện phụ
Ngày 15 - Thánh Mau-rô Viện Phụ Đan Viện Subiacô

Ngày 13 - Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm (1780-1859) - Quan Án: Giuse Phạm Trọng Tả (1800-1859) :  Luca Phạm Trọng Thìn (1820-1859) - Chánh Tổng
Ngày 13 - Thánh Hilary, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 09 - Thánh Julianô Và Thánh Bazilissa, Tử Đạo
Ngày 5 - Thánh Gioan Neumann, Gm
Ngày 3 - Thánh Danh Chúa Giêsu
Ngày 2 - Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgôriô Nazian, Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh
Ngày 1 - Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời