THƯ VIỆN

Mẫu thiệp Giáng Sinh 2019 - định dạng Photoshop

Tải mẫu Thiệp Giáng Sinh

 

Tặng bạn đọc 2 mẫu thiệp Giáng Sinh 2019 với định dạng Photoshop - có thể chỉnh sửa. Kích thước 210mm x 210mm. Bạn có thể tải file photoshop ở dưới bài viết.

 

Mẫu 1: 

 

Mẫu 2: 

 

*** Mặt sau:

 

           Tải file Photoshop ở đây

                                                      Duy Khiêm O.Cist.