THƯ VIỆN

NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH MÂN CÔI

Tháng Mân Côi

 Tháng 10 là tháng dành riêng kính Đức Mẹ Mân Côi. Theo lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima là "Hãy siêng năng lần chuỗi mân côi".  Chúng ta cùng đọc lại nguồn gốc và ý nghĩa của Tràng Hạt Mân Côi. 

xin vào đây

Mai Liên