THƯ VIỆN

ƠN CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN

Cha là cây cao bóng cả, luôn che chở con suốt cả cuộc đời

 

 M. Mai Liên Sưu Tầm