THƯ VIỆN

RA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

Ra đi loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của toàn thể Hội Thánh nói chung

Thứ Năm sau Chúa nhật IV Thường Niên

Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng

(Mc 6, 7-13)

 

Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, ngoài hai chức năng Tư Tế và Vương Đế, chúng ta còn đón nhận thêm chức năng Ngôn Sứ. Thật vậy, lời mời gọi ra đi rao giảng Tin Mừng vẫn luôn là một lời mời gọi thống thiết và cấp bách từ thời Chúa Giêsu và sẽ còn kéo dài mãi cho đến ngày tận thế. Bởi Chúa muốn chúng ta trở thành các ngôn sứ mang Tin Mừng cứu độ đến tận cùng trái đất; và cũng bởi hiện nay, còn quá nhiều người trên thế giới chưa được phúc đón nhận Tin Mừng.

Ra đi loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của toàn thể Hội Thánh nói chung, và cũng là nhiệm vụ của các đan sĩ Xitô Thánh Gia nói riêng. Ngay từ thời lập dòng, Cha Tổ phụ Biển Đức Thuận đã xác định một trong những nhiệm vụ của các đan sĩ trong dòng là chuyên chăm cầu nguyện cho dân ngoại được trở về nhận biết Chúa, tin yêu Chúa. Khi nghe đến truyền giáo, có lẽ ai cũng nghĩ đến việc ra đi đến những vùng đất xa lạ, tìm đến các dân tộc sống ở những vùng hẻo lánh để rao giảng Lời Chúa. Vì vậy, làm sao có thể nói rằng các đan sĩ, là những con người dành cả đời sống lặng lẽ trong nội vi đan viện, lại có thể truyền giáo. Câu trả lời nằm ở sức mạnh của lời cầu nguyện và chứng tá của việc hiến dâng.

Việt Nam ngày nay, với dân số hơn 90 triệu người, nhưng tỉ lệ người Công Giáo lại rất thấp. Vì thế, các đan sĩ Xitô Thánh Gia cần thiết tha cầu nguyện cho họ, những người đồng bào, được mau đón nhận Tin Mừng cứu độ. Trong cầu nguyện, chúng ta tin tưởng rằng, Chúa sẽ mang các tâm hồn quay trở về với Người; vì làm sao Người, vốn là Thiên Chúa của tình thương, lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước lời thống thiếi nài xin của con cái. Chúa đã dạy chúng ta “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng,…” (Mc 6,8-9) cốt để chúng ta tín thác vào sự quan phòng của Người và không cậy dựa vào sức lực của chúng ta. Hơn nữa, nếu quá chú tâm vào những thứ mang theo mình, đôi khi chúng ta sẽ quá tập trung vào nhu cầu của bản thân mà quên đi nhiệm vụ loan báo Tin Mừng về Nước Trời. Thiết nghĩ, với lời khấn Thanh Bần, đan sĩ chúng ta cũng đã và đang thực thi mệnh lệnh ấy. Ngoài ra, việc các đan sĩ sẵn sàng từ bỏ thế gian, để sống suốt đời trong đan viện là một chứng tá hùng hồn cho thế giới hôm nay về sự hiện diện của Thiên Chúa; rằng nếu chúng ta không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, chúng ta quả là những con người đáng thương khi chúng ta lại từ bỏ tất cả để sống cho một điều không có thực. Ngoài ra, việc đón nhận khách tĩnh tâm cũng lại là một đặc sủng của dòng. Bởi ngoài việc truyền giáo trong lời cầu nguyện, chúng ta còn tạo bầu khí cho người khác tìm gặp Thiên Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng bằng việc siêng năng cầu nguyện, chu toàn luật dòng cũng như luôn trung thành sống đời sống chứng tá về Nước Trời giữa một thế giới đang ngày càng đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa.

 Ân Thiên – An Phước