THƯ VIỆN

TÂM NIỆM (M.Gioan Avila_VP)

Đan sĩ sớm tối kinh cầu. Thánh Thể - Lời Chúa dẫn đầu hành trang.

 

TÂM NIỆM


M.Gioan Avila_VP


Đan sĩ sớm tối kinh cầu
Thánh Thể - Lời Chúa dẫn đầu hành trang.
Đan sĩ chẳng quản gian nan
Vâng lời – khiết tịnh – không màng lợi danh.
Đan sĩ quyết sống trung thành
Nhiệt tâm theo Chúa phúc lành hồn an.
Đan sĩ hiệp nhất tâm can
Hầu muôn dân nước lan tràn thương yêu.
Đan sĩ lòng mến tin yêu
Nở hoa thánh thiện say yêu Danh Ngài.