THƯ VIỆN

Thánh Urbano I Giáo Hoàng, Tử đạo

Thánh Úc-ba-nô I Giáo Hoàng Tử Đạo sinh vào giữa hoặc hậu bán thế kỷ thứ II tại Rô-ma. Theo bản danh sách các Đức Giáo Hoàng cũng như theo chứng từ của Thánh Eusebius thành Cesarea, thì Thánh Úc-ba-nô là người kế vị của Thánh Callistus I trong chức vụ Giám mục Rô-ma. Thời gian làm Giáo Hoàng của Ngài được xác định là từ năm 222 tới năm 230. Tuy nhiên, có tài liệu nói Ngài làm Giáo hoàng từ năm 354.

Ngày 25 tháng 05

Thánh Urbano I Giáo Hoàng, Tử đạo

 

Thánh Úc-ba-nô I Giáo Hoàng Tử Đạo sinh vào giữa hoặc hậu bán thế kỷ thứ II tại Rô-ma. Theo bản danh sách các Đức Giáo Hoàng cũng như theo chứng từ của Thánh Eusebius thành Cesarea, thì Thánh Úc-ba-nô là người kế vị của Thánh Callistus I trong chức vụ Giám mục Rô-ma. Thời gian làm Giáo Hoàng của Ngài được xác định là từ năm 222 tới năm 230. Tuy nhiên, có tài liệu nói Ngài làm Giáo hoàng từ năm 354.

Hầu như trong suốt triều đại Giáo Hoàng của Đức Úc-ba-nô I đã không diễn ra bất cứ cuộc bách hại nào nhắm vào các Ki-tô hữu, vì vị hoàng đế lúc đó là Alexander Severus rất có cảm tình với Ki-tô giáo. Tuy nhiên, Giáo hội lúc đó lại phải trải qua một cuộc khủng hoảng vừa nghiêm trọng và cũng vừa lâu dài với vị Giáo hoàng giả Hippolito.

Theo tương truyền, Đức Úc-ba-nô I đã ban hành một mệnh lệnh, theo đó, tất cả các Chén Lễ đều phải được làm bằng bạc hoặc vàng. Cũng theo tương truyền, Ngài đã làm cho Valerius, chồng của Thánh Cecilia được hoán cải và trở lại đạo.

Dẫu rằng, như đã nói, hầu như trong suốt triều đại Giáo Hoàng của Ngài đã không có bất cứ một cuộc bách hại nào nhắm vào các Ki-tô hữu, nhưng rốt cuộc, chính Ngài lại là người được phúc lãnh nhận cành lá Thiên Tuế, tức nhành lá Tử Đạo. Vào năm 230, Ngài đã bị hoàng đế Alexander Severus bắt giam, bị tra tấn rất dã man, và sau cùng bị chém đầu vào ngày 25 (có tài liệu nói ngày 19) tháng 05 năm 230.

Có lẽ Thánh Úc-ba-nô I Giáo Hoàng chính là vị Úc-ba-nô được mai táng trong hầm mộ của Thánh Callistus, mặc dù vị Úc-ba-nô ở đó không được gọi với tước hiệu Giám Mục. Nhưng một dòng chữ bằng tiếng Hy-lạp trong nguyện đường Giáo Hoàng của hầm mộ Thánh Callistus đã nêu tên Úc-ba-nô với chữ E đàng trước, tức chữ viết tắt của từ Episkopos (Giám Mục).

Dưới thời Đức Thánh Cha Paschalis I, các Thánh Tích của Thánh Úc-ba-nô I Giáo Hoàng đã được chuyển vào trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Cecilia tại Trastevere. Vào năm 862, Đức Thánh Cha Nicolaus I đã chuyển cho hoàng đế Ca-rô-lô Kahlen một phần các Thánh Tích nêu trên. Sau này, các Thánh Tích của Thánh Úc-ba-nô I Giáo Hoàng còn được chuyển tới Auxerre và tới Châlons-sur-Marne, tức Châlons-en-Champagne, Pháp Quốc, ngày nay. Một trong những trung tâm nổi tiếng nhất về việc tôn kính Thánh Úc-ba-nô tại Châu Âu trong thời Trung Cổ là Đan Viện Erstein tại Elsass, Pháp Quốc.

Giáo hội mừng kính Thánh Úc-ba-nô I Giáo Hoàng Tử Đạo vào ngày 25 tháng 05 với bậc Lễ nhớ tự do, tức Lễ bậc IV.

Lm. Đa-minh Trần Tiến Thiệu, O.Cist