THƯ VIỆN

THÁNH JUSTINO TỬ ĐẠO

Thánh Justinô sống vào thế kỷ II, quê ở Samaria trong một gia đình ngoại giáo, không tin có Thiên Chúa. Khi còn trẻ, Justinô rất thích đọc các sách thi ca, sử ký và khoa học. Đến tuổi trưởng thành, thánh nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những sách ấy với Mục đích chính là tìm hiểu chân lý về Thiên Chúa.

Ngày 01/ 6

THÁNH JUSTINO TỬ ĐẠO

Thánh Justinô sống vào thế kỷ II, quê ở Samaria trong một gia đình ngoại giáo, không tin có Thiên Chúa. Khi còn trẻ, Justinô rất thích đọc các sách thi ca, sử ký và khoa học. Đến tuổi trưởng thành, thánh nhân tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những sách ấy với Mục đích chính là tìm hiểu chân lý về Thiên Chúa.

Một ngày kia, đang khi đi dạo trên bờ biển, Justinô gặp một cụ già. Cả hai bắt đầu trò truyện với nhau. Khi thấy Justinô có vẻ đăm chiêu suy tư, cụ già liền hỏi xem ngài đang suy nghĩ gì. Justinô trả lời cụ rằng mình thật bất hạnh vì chẳng tìm thấy được bất cứ chân lý chắc chắn nào về Thiên Chúa trong các sách ngài đọc cả. Và cụ già đã nói với Justinô về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ và khuyến khích Justinô cầu nguyện để có thể am hiểu những chân lý về Thiên Chúa.

Thánh Justinô bắt đầu cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Dần dà, ngài trở nên người rất mộ mến lời Chúa. Rồi ngài càng cảm động khi thấy các Kitô hữu thật can đảm hy sinh mạng sống vì niềm tin và lòng yêu mến Chúa Giêsu. Sau khi học hỏi sâu hơn về đạo Công giáo, Justinô trở nên một Kitô hữu năm 30 tuổi.
Sau đó, thánh nhân đã dùng kiến thức đặc biệt của ngài để trình bày và bảo vệ đức tin qua nhiều bài viết. Ngày nay chúng ta chỉ còn giữ lại được hai cuốn: Đối Thoại Với Tryphone, và Hộ Giáo. Nhưng với hai tác phẩm ấy, thánh Giustinô cũng tỏ ra là một nhà minh giáo có thế giá và là người đã phác họa ra nền thần học Kitô giáo.

Từ đấy đức tin là qui luật xử thế và sự thánh thiện lý tưỏng của Ngài, Ngài mở một trường học tại Rôma và sống đời tông đồ đích danh. Chính tại Rôma, thánh Justinô đã bị bắt vì là Kitô hữu. Quan tòa hỏi ngài: “Anh có nghĩ rằng khi chết đi anh sẽ lên thiên đàng và được ân thưởng không?” “Tôi không những chỉ nghĩ như thế,” vị thánh trả lời, “mà tôi còn tin chắc như vậy nữa!” Và thánh Justinô bị chém đầu vào khoảng năm 166.