THƯ VIỆN

Chiện dzui: THÁNH VÀ THẰNG (Hiền Lâm)

Hôm nay 02-10 lễ thiên thần ta cùng kể chuyện thiên thần nào...

8 CUNG HÁT THÁNH VỊNH

Ban PV&TN Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia thực hiện năm 2008

Bài ca YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU (Sáng tác: Hiền Lâm)

Chủ đề THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC & PHÓ TẾ tại Phước Lý

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA TAM NHẬT VƯỢT QUA

Tam Nhật Vượt Qua sẽ là những ngày sinh nhiều ơn ích thiêng liêng cho chúng ta.

XUÂN MẬU TUẤT KỂ CHUYỆN VỀ LOÀI CHÓ

Trong các loài vật, có lẽ không có loài nào gắn bó với con người hơn con chó. Chó trung thành với chủ, gần như tuyệt đối.